Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Категоризација угоститељских објеката


НАЗИВ ПОСТУПКА: Категоризација угоститељских објеката
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за привреду
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 6.3.1.1. 6
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 60 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Фотокопију рјешења Градске управе Града Приједор о регистрацији предузетника (за физичка лица) или фотокопију рјешења о упису у судски регистар (за правна лица),
2. Потврду АПИФ - а (Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске) којим је одобрено обављање дјелатности,
3. Доказ о уплати 50,00 КМ (уплатница)
Сврха дознаке: Издавање рјешења о категоризацији угоститељског објекта
Прималац: РЈП Града Приједор
Рачун примаоца: 5620070000417349
Врста прихода: 722131
Општина: 074
Буџетска организација: 9999999
4. Доказ о уплати 50,00 КМ (уплатница)
5. Сврха дознаке: Трошкови израде плоче ознаке врсте и категорија угоститељског објекта
Прималац: РЈП Града Приједор
Рачун примаоца: 5620070000417349
Врста прихода: 722521
Општина: 074
Буџетска организација: 0074150
6. Градска административна такса у износу од: 2,00 КМ - такса на захтјев

Напомене:
* Рјешење о категоризацији угоститељског објекта подлијеже ревизији након истека периода од 4 године од дана његовог достављања угоститељу.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о угоститељству ("Службени гласник Републике Српске", број: 45/17),
- Правилник Правилника о условима за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање ("Службени гласник Републике Српске", бр. 62/18),
- Правилник о условима за пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за одмор ("Службени гласник Републике Српске", бр. 85/10),
- Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).

ОПИС ПОСТУПКА
Задатак Комисије је да:
1. Разматра захтјеве за одређивање категорије собе за изнајмљивање, апартмана, куће за одмор, сеоског домаћинства и кампа
2. Провјерава и утврђује испуњеност услова прописаних правилницима,
3. Даје приједлог за одређивање категорије
4. Сачињава записник, на основу којег начелник Одјељења за привреду и пољопривреду доноси рјешење о разврставању објекта приватног смејштаја у одређену категорију.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ, ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79 102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Телефон: 052/245-140

ОДГОВОРНА ОСОБА
ГРАХОВАЦ ЖЕЉКО
052/245-142, КАНЦ.:16, РАДНО МЈЕСТО:Шеф Одсјека за привреду
РАСТОКА НЕВЕНА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове у области привреде