Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Доношење рјешења о водној дозволи


НАЗИВ ПОСТУПКА: Доношење рјешења о водној дозволи
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за привреду и пољопривреду, Одсјек за пољопривреду
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПИП_ 003 ГП МП ГП МП 7.1.1.4. 3
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Одобрење за грађење или одобрење за употребу (постојећи објекат),
2. Рјешење о водној сагласности (водној дозволи, ако је истекао рок претходној),
3. Пројектна документација – на увид,
4. 30,00 КМ градске административне таксе и
5. 2,00 КМ таксе на захтјев.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о водама (Службени гласник Републике Српске, број 50/06, 92/09, 121/12),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјера комплетности захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Води активности на провјери комплетности техничке документације за објекте.
4. Врши теренски обилазак подносиоца захтјева - утврђује усклађеност пројектне документације и изведеног стања објекта.
5. Израђује Рјешење о водној дозволи.
6. Доставља Рјешење подносиоцу захтјева.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ, ОДСЈЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Адреса: Његошева 14 а, 79102 Приједор
Електронска пошта: < e-mail >
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/211-200

ОДГОВОРНА ОСОБА
РАДОСЛАВ КЉАЈИЋ
052/211-400, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за водопривреду
СУЗАНА БАШИЋ
052/245-194, КАНЦ.:19, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде