Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за додјелу једнократне материјалне помоћи за студенте и ученике средњих школа


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за додјелу једнократне материјалне помоћи за студенте и ученике средњих школа
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за друштвене дјелатности
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП МП 7.1.4.4 (12-12)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1.увјерење о држављанству
3.кућну листу
4. потврду факултета, односно средње школе о редовном упису школске 2018/19. године (за све чланове породице који похађају средњу школу или факултет),
5.увјерење о просјечним примањима за прошлу годину за запослене чланове домаћинства,
6.одрезак од чека пензије за чланове домаћинства који су пензионери,
7.увјерење Завода за запошљавање РС - филијала Приједор за незапослене чланове домаћинства,
8.увјерење Центра за социјални рад - филијала Приједор о остваривању права из социјалне заштите,
9.рјешење о старатељству за самохране родитеље Центра за социјални рад,
10.медицинску документацију за теже обољелог члана домаћинства,
11.потврда о пребивалишту,
12.фотокопија картице текућег рачуна.


ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
- Правилник о додјели једнократне материјалне помоћи студентима и ученицима средњих школа Града Приједор („Службени гласник града Приједора“ 5/18).

ОПИС ПОСТУПКА
- У складу са правним регулативама, Одјељење, једном у току календарске године, обавља процедуру додјеле једнократне материјалне помоћи студентима и ученицима средњих школа Града Приједора. Процедура се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након процедуре објаве Обавјештења и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу, коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, средства се додјељују Закључком Градоначелника оним студентима и ученицима који су испунили услове у складу Правилником о додјели једнократне материјалне помоћи студентима и ученицима средњих школа Града Приједора. Остали ученици и студенти који не испуњавају услове се обавјештавају Обавјештењем.
- По завршетку процедуре сачињава се Записник.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.:67, РАДНО МЈЕСТО:Начелник одјељења за друштвене дјелатности
СТЕВИЦА ДРОЊАК
052/245-133, КАНЦ.:64, РАДНО МЈЕСТО:Шеф одсјека за образовање, здравствену и социјалну заштиту и НВО
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.:64, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за послове из области НВО сектора