Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за инспекцијски надзор


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за инспекцијски надзор
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за инспекцијске послове
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП П 7.5.3.1 10/1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 60 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Административна градска такса у износу од 2 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о инспекцијама у РС (Службени гласник Републике Српске, број 74/10, 109/12, 117/12исп и 44/16),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева.
2. Припрема поступак за вршење инспекцијског надзора.
3. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
4. Након извршеног инспекцијског надзора израђује акт у виду обавјештења.
5. Доставља странци акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Адреса: Светосавска, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе на „Јерези“
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/234-911

ОДГОВОРНА ОСОБА
НАИДА СТЕГИЋ
052/234-911, КАНЦ.: 9, РАДНО МЈЕСТО: Главни инспектор за храну
ДРАГОЈА КАНТАР
052/234-911, КАНЦ.: 6, РАДНО МЈЕСТО: Главни тржишни инспектор
СЊЕЖАНА ХАЈНАЛ
052/234-911, КАНЦ.: 23, РАДНО МЈЕСТО: Главни урбанистичко-грађевински инспектор
ДРАГАНА ВУКОЈЕВИЋ ПИЛИПОВИЋ
052/234-911, КАНЦ.: 10, РАДНО МЈЕСТО: Ветеринарски инспектор
ЛАЗО МАРЧЕТИЋ
052/234-911, КАНЦ.: 13, РАДНО МЈЕСТО: Пољопривредни инспектор
ЗОРАН БАЉАК
052/234-911, КАНЦ.: 8, РАДНО МЈЕСТО: Саобраћајни инспектор
САНДРА ЂУЂИЋ
052/234-911, КАНЦ.: 13, РАДНО МЈЕСТО: Водни инспектор