Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за остваривање права на накнаду трошкова сахране


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за остваривање права на накнаду трошкова сахране
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за друштвене дјелатности
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП МП 7.1.4.2 (12-6)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. извод из Матичне књиге умрлих,
2. увјерење ЈУ Центра за социјални рад Приједор (које обавезно садржи име ближег сродника умрлог које је сносило трошкове сахране или назив погребног предузећа и напомену да је умрло лице било без сродника који су били у обавези да га издржавају),
3. изјава да је подносилац захтјева сносио трошкове сахране,
4. изјава да подносилац захтјева трошкове сахране није наплатио на други начин и
5. копија картице текућег рачуна подносиоца захтјева или рачуне погребног предузећа (фискални рачун и рачун у износу до 350,00 КМ на којем су видљиви: ЈИБ, број трансакционог рачуна, спецификација и остали подаци погребног предузећа).

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
- Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16) и
- Одлука о остваривању права на накнаду трошкова сахране („Службени гласник града Приједора“, број /18).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује управни акт.
4. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.:67, РАДНО МЈЕСТО:Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ЗОРИЦА БИЛБИЈА
052/245-136, КАНЦ.:66, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за социјална и здравствена питања