Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за стицање држављанства БиХ - Републике Српске по основу прирођења


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за стицање држављанства БиХ - Републике Српске по основу прирођења
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за општу управу
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_ ГП МП xxxxxxxxxxxxx
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија путне исправе,
- извод из матичне књиге вјенчаних (досављају само лица у браку),
- доказ о одобреном боравку у Републици Српској,
- доказ о познавању језика и писма једног од конститутивних народа у Републике Српске (државњани Србије, Хрватске и Црне Горе не достављају овај доказ),
- доказ о неосуђиваности (од Полицијске управе из мјеста боравка),
- доказ о невођењу кривичног поступка (Из земље поријекла и БИХ),
- доказ о обезбјеђеном извору прихода (потврда о радном односу и висини плате, или друго),
- доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БИХ),
- овјерена изјава о прихватању правног поретка БИХ/РС и
- доказ о уплаћеној административној такси од 100,00 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о матичним књигама (Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13),
- Закон о држављанству (Службени гласник Републике Српске, број 59/14),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о градским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- Провјерава комплетност захтјева.
- По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
- Израђује управни акт.
- Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-150

ОДГОВОРНА ОСОБА
ЈАСМИНКА МУРСЕЛОВИЋ
052/245-152, КАНЦ.: 24, РАДНО МЈЕСТО:Шеф одсјека за пријемну канцеларију и област грађанских стања
МЕНСУР ИСЛАМОВИЋ
052/245-150, КАНЦ.: 28, РАДНО МЈЕСТО:Начелник одјељења