Građenje

Građenje

Vodič za građenje
Legalizacija
Pregled izdatih dokumenata
Pregled stručnih organizacija na području grada Prijedora
ОblastOrganizacijaAdresaTelefonEmail
1.Geodetske organizacije"GEO SERVIS ČAĐO" agencija za geod.posloveul.P.P.Njegoša 12A Prijedor 052/243-710 cadjom@hotmail.com
"GEOAGENT" agencija za geodetske posloveul.Zanatska bb Prijedor 052/233-944 geoagent@poen.net
"GEOMAP" d.o.o. Prijedorul.M.Suljanovića bb Prijedor 052/211-056 geomap.pd@gmail.com
"GEOMETRIJA" agencija za geodetske radoveul.V.Putnika bb Prijedor 065/514-589 banovicradenko9@gmail.com
"GEOCENTAR" d.o.o. Banja Lukaul.P.P.Njegoša Prijedor 051/228-380 office@geo-centar.com
2.Izrada prostorno planske dokumentacije"AG PROJEKT" d.o.o. Prnjavorul.Veljka Milankovića 5 Prnjavor 051/327-590 agprojekt@mail.com
"GEOPUT" d.o.o. Banja Lukaul.Kralja Nikole 13 Banja Luka 051/461-921 banjaluka@geoput.com
"INDUSTROPROJEKT" a.d. Prijedorul.V.Karađorđa 14 Prijedor 052/232-645 industroprojekt@fortisgroup.ba
"ROUTING" d.o.o. Banja Lukaul. I krajiškog korpusa 16 Banja Luka 051/301-202 info@routingbl.com
"URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Lukabul.S.Stepanovića 101a BanjaLuka 051/223-960 office@urbiscentar.com
JP "ZAVOD ZA IZGRADNjU GRADA" Prijedorul.M.Obrenovića 18c Prijedor 052/231-402 zigpd@teol.net
JU INSTITUT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU RS ul. Save Mrkalja 16 Banja Luka 051/244-200 info@iugers.com
AD "PROJEKT" Banja Lukaul.V.Masleše 1/IV Banja Luka 051/211-516 projekt@inecco.net; projekt@projektad.com
INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. Banja Lukaul.K.P. I Karaorđevića 92-98 Banja Luka 051/348-360 info@institutig.com
3.Izrada i revizija tehničke dokumentacije"ATRIJ" d.o.o. Dobojul.Kneza Miloša 40 Doboj 053/207-360 atrij@teol.net
"INDUSTROPROJEKT" a.d. Prijedorul.V.Karađorđa 14 Prijedor 052/232-645 industroprojekt@fortisgroup.ba
"KUNIĆ GRADNjA" d.o.o. Prijedorul.Zanatska bb Prijedor 052/212-054 investprojekt@pd.elta-kabel.com
JP "ZAVOD ZA IZGRADNjU GRADA" Prijedorul.M.Obrenovića 18c Prijedor 052/231-402 zigpd@teol.net
4.Obavljanje tehničkih pregleda"ATELjE" d.o.o. Laktašiul.Veliko Blaško bb Laktaši 051/304-670 ateljestula@gmail.com
"ATRIJ" d.o.o. Dobojul.Kneza Miloša 40 Doboj 053/207-360 atrij@teol.net
"BRAKOM" d.o.o. Prijedorul.M.Obilića bb Prijedor 052/242-040 doobrakom@gmail.com
"ZEPS" d.o.o. Gradiškaul.Vidovdanska bb Gradiška 051/818-053 zepsdoo@teol.net
"INDUSTROPROJEKT" a.d. Prijedorul.V.Karađorđa 14 Prijedor 052/232-645 inp@poen.net
"KUNIĆ GRADNjA" d.o.o. Prijedorul.Zanatska bb Prijedor 052/212-054 investprojekt@pd.elta-kabel.com
JP "ZAVOD ZA IZGRADNjU GRADA" Prijedorul.M.Obrenovića 18c Prijedor 052/231-402 zigpd@teol.net
5.Geološka istraživanja"RUDARSKI INSTITUT" d.o.o.Prijedorul.Save Kovačevića bb Prijedor 052/231-845 rip@teol.net
"RUDPROM" d.o.o. Prijedorul.Save Kovačevića 2/I Prijedor 052/233-112 rudprom.prijedor@gmail.com
6.Izdavanje energetskih certifikata"A B ARHITEKTI" d.o.o. Banja Lukaul.N.Pašića 18 Banja Luka 051/233-999 info@aplusbarhitekti.com
"ATRIJ" d.o.o. Dobojul.Kneza Miloša 40 Doboj 053/207-360 atrij@teol.net
"ACS STUDIO" d.o.o. Banja Lukaul.M.Karanovića 53 Banja Luka 051/213-300 predrag.jovanic@acs-studio.ba
"PLAN" d.o.o. Banja Lukaul.Dr.M.Stojanovića 26a Banja Luka 051/928-818 plan@blic.net
"ROUTING" d.o.o. Banja Lukaul. I krajiškog korpusa 16 Banja Luka 051/301-202 info@routingbl.com
"TELEMAX" d.o.o. Banja Lukaul.Kralja Petra II br.17 Banja Luka 051/222-550 office@telemax.ba
"TERMOTEHNIKA" d.o.o. Banja LukaPrijakovci bb Banja Luka 051/394-211 termotehnika@teol.net
"URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Lukabul.S.Stepanovića 101a BanjaLuka 051/223-960 office@urbiscentar.com
JU INSTITUT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU RS ul. Save Mrkalja 16 Banja Luka 051/244-200 info@iugers.com
INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. Banja Lukaul.K.P. I Karaorđevića 92-98 Banja Luka 051/348-360 info@institutig.com