Обавјештења о измјени режима саобраћаја и о измјени првенства пролаза

Град Приједор
Градска управа
Одсјек за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне срединеОБАВЈЕШТЕЊЕ
о измјени режима саобраћаја


Обавјештавају се учесници у саобраћају да ће у наредном периоду доћи до измјене режима саобраћаја у улицама Вука Караџића, Др Младена Стојановића и Проте Матеје Ненадовића у Приједору и то:

- дио улице Вука Караџића од раскрснице са улицом Николе Пашића до раскрснице са улицом
Др Младена Стојановића постаје једносмјерна улица (од Гимназије према "електричном"),
- дио улице Др Младена Стојановића од раскрснице са улицом Вука Караџића до улаза у паркиралиште "средњошколски центар" постаје једносмјерна улица (од "електричног" до ТЦ Тропик) и
- дио улице Проте Матеје Ненадовића од раскрснице са Светосавском улицом до раскрснице са улицом Вука Караџића постаје једносмјерна улица (од цркве према "електричном").

Град Приједор ће у складу са наведеним измјенама поставити адекватну саобраћајну сигнализацију, а учесници у саобраћају се моле да пажљиво возе и да поштују постављену саобраћајну сигнализацију.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о измјени првенства пролаза


Обавјештавају се учесници у саобраћају да ће у наредном периоду доћи до измјене првенства пролаза на раскрсници улица Козарска, Омладински пут и Пашиначки пут тако да Козарска улица постаје улица са првенством пролаза.

Град Приједор ће у складу са наведеним измјенама поставити адекватну саобраћајну сигнализацију, а учесници у саобраћају се моле да пажљиво возе и да поштују постављену саобраћајну сигнализацију.
Назад