Информација за ученике и студенте- могућност за добијање стипендије

ДОБРОТВОРНО УДРУЖЕЊЕ ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Бања Лука које стипендира даровите и успјешне ученике средњих школа и студенте високих школа и факултета
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за пријем прве генерације питомаца и штићеника у школској 2019/2020. години
Право учешћа имају ученици средњих школа чија је просјечна оцјена најмање 4,80 и студенти чија је просјечна оцјена најмање 9,00 као и ученици и студенти који су до сада освојили награде на савезним и интернационалним такмичењима.

Конкурсна документа су:
Пријавни лист и Упитник
Документа о успјеху у двије последње школске године (текућу 2018/19 и претходну годину),
Дипломе и евентуална признања током школовања и такмичења,
Потврду о материјалном стању домаћинства (примања родитеља/издржаваоца у протеклој години: мај 2018 - април 2019),
Потврда из катастра о имовини-некретнинама-на име оба родитеља,
Информација о евентуалном добијању друге стипендије,
Потврду о незапослености (уколико је један или оба родитеља незапослен)
У случају незапослених родитеља - потврда о коришћењу социјалне помоћи у 2018.
Извод из матичне књиге рођених кандидата.

Кандидати полажу тестове. Предност при избору имају кандидати слабијег материјалног стања.
Конкурс је отворен од 6. маја до 28. јуна 2019. године. Студенти су дужни до 30.10.2019. доставити потврду о накнадно положеним испитима који се узимају у обзир код коначне оцјене о испуњености услова Конкурса.
Одлука о пријему донеће се сагласно Правилнику Добротворног удружења "ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ", Бања Лука, у року од 90 дана.
Тестирање пријављених на Конкурс ће се обавити крајем јуна/почетком јула текуће године, а усмени интервјуи у септембру мјесецу текуће године.
О терминима и мјесту тестирања и усмених интервјуа, кандидати који благовремено поднесу Пријаву, биће благовремено обавјештени.

Пријаве доставити на адресу:
ДУ "ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" Бања Лука
Ђуре Даничића 1/ИИ
78000 Бања Лука

Детаљне информације линк

Контакт Контакт е-маил

Назад