Засједала Скупштина града

Скупштина града Приједора један је од веома ријетких парламената у којем нема неодговорених питања

Предсједник Скупштине града Приједора Сеад Јакуповић рекао је данас да је раније у неколико наврата било ситуација да одборници на сједницама пријаве да нису добили одговоре на своја питања и да је због тога затражио да сви одборници који су имали такав случај доставе руководству скупштине та питања да би се она прослиједила надлежним одјељењима.

"У достављеном року је само одборник Мирсад Дуратовић доставио два питања на која су му надлежна одјељења већ доставила одговоре, тако да могу констатовати да са данашњим даном немамо одборничких питања на која није одговорено, било на самој сједници било написмено", рекао је Јакуповић на данашњој сједници Скупштине града Приједора.

Одборници Скупштине града Приједора на данашњој су сједници донијели два акта од значаја за инвеститоре, и то Одлуку о доношењу Регулационог плана "Аеродром 4" и Одлуку о располагању непокретностима у својини Града Приједора, под посебним условима, ради изградње производно-пословних објеката и других објеката.

Њима се омогућава простор за грађење производних хала и регулишу односи између инвеститора и локалне власти у погледу кориштења имовине града за потребе инвестиционих процеса који доносе нова радна мјеста.

На данашњој 19. сједници именовани су директори пет јавних установа чији оснивач је град. На челу Галерије, Туристичке организације, Дома здравља и Градске апотеке и у наредне четири године биће Тихомир Илијашевић, Амира Ганић, Славица Поповић и Милан Кубат, док ће Анита Хоџић замијенити досадашњу директорицу кина "Козара" Сафиру Карахоџић.


Назад