Градски штаб за ванредне ситуације- саопштење

Након данас одржане 5.сједнице ,Градски штаб за ванредне ситуације донио је слиједеће

ЗАКЉУЧКЕ

Градски штаб за ванредне ситуације констатује:
-Водостај ријеке Сане на мјерној летви код градског моста у 07,00 часова износио је 208 цм и испод је границе редовног праћења. Водостаји и општинама узводно од града Приједора су такође у паду и испод граница редовног праћења. Водостај ријеке Милошевице је у границама које не угрожавају становништво и материјална добра у зони тог водотока;
-Сви субјекти заштите и спасавања су на вријеме и квалитетно одговорили на појаву поплава у времену од 14. до 19.05 2023. године и престала је потреба за њиховим ванредним ангажовањем;
-Стање на полављеним дијеловима града је задовољавајуће и све даље активности везане за редовно одвијање градских функција преузеле су редовне службе у складу са својим овлаштењима.

Наредбе, задужења и препоруке
1.Престаје да важи Први стапен приправности од поплава проглашен Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације број: 02-сл-3 / 23 од 15.05.2023. године.

За реализацију овог закључака задужују се органи и службе Градске управе Приједор, привредна друштва, јавне установе и институције на подручју града Приједора.

Број: 02- сл-5 /23
Датум: 22.05.2023. године

КОМАНДАНТ
Слободан Јавор

Назад