ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

Град Приједор
Градска управа
Одјељење за привреду и предузетништво


Обавјештавамо Вас да је у току Јавни позив за субвенционисање изградње соларних система за властите потребе на објекте индивдуалног становања на подручју града Приједора те да је крајњи рок за подношење пријава продужен/пролонгиран до 06.12.2022. године.

Јавни позив се проводи у оквиру СоларЦЕТ пројекта, у сарадњи са пројектом "Покретање околишног финансирања у сврху ниско-карбонског урбаног развоја" (УРБАНЛЕД), који проводи УНДП, а финансира Глобални фонд за околиш (ГЕФ). УРБАНЛЕД пројекат је фокусиран на урбане средине које у великој мјери доприносе загађивању околиша, усљед неодрживог управљања градском инфраструктуром и нерационалном потрошњом енергије. Циљ пројекта је инвестирање у покретање концепта ниско-карбонског урбаног развоја у Босни и Херцеговини кроз промоцију сигурних, чистих и здравих градова, уз смањење емисија стакленичких гасова. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Федералним министарством околиша и туризма, Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и Фондом за заштиту околиша Федерације БиХ.

На Јавни позив могу се пријавити све заинтересоване особе које су власници/сувласници стамбених објеката индивидуалног становања, у којима бораве, на подручју Града Приједора. Подносиоци пријава могу конкурисати за подршку - субвенционисање уградње соларног система за властите потребе, у складу са условима дефинисаним Јавним позивом.

Начелник Одјељења
Раде Росић

Назад