Представници Града на Форуму " Имовина јединица локалне самоуправе-потенцијали одрживог локалног развоја"

Представници Града Приједор присуствовали су у Сарајеву на Форуму " Имовина јединица локалне самоуправе (ЈЛС)- потенцијал одрживог локалног развоја" у организацији Развојног програма Уједињених нација (УНДП БиХ).

Развојни програм УНДП тренутно имплементира "Пројекат унапређења ефикасности локалних услуга у Босни и Херцеговини (ПИПЛС)". Пројекат се проводи уз подршку Владе Шведске и има за циљ да унаприједи приступ кључним јавним услугама кроз боље управљање и повећање издвајања за локалну инфраструктуру.
Циљ Форума је да допринесе унапређењу стратешког управљања имовином и средствима ЈЛС, а како би се обезбиједило њихово ефективно кориштење, рационализација трошкова, те максимизација прихода.
У раду Форума су учествовали пројектни партнери, представници министарстава, јавних институција, начелници, градоначелници, представници јединица локалне самоуправе, затим донатора, академске заједнице и медија.
Град Приједор је једна од 22 ЈЛС које учествују у имплементацији Пројекта: "Унапређење ефикасности локалних услуга у Босни И Херцеговини (ПИПЛС)", који ће трајати у период 2021-2023. година
Форум је отворила Стелиана Недера, Резидентна представница УНДП-а у Босни и Херцеговини, а у уводном обраћању је учествовала и Јоханна Стромквист, амбасадорица Шведске у Босни и Херцеговини.
Форум је одржан у два панела и то:
-Стварање амбијента за ефикасно управљање имовином- које су кључне претпоставке и
-Управљање имовином у ЈЛС-примјери добре праксе из БиХ и региона.
Град Приједор су на Форуму представљали Зинајда Хошић, координатор Пројекта ПИПЛС и Маја Кунић, начелница Одјељења за финансије-координатор Тима за успостављање система управљања имовином града Приједор.

Назад