Градски штаб за ванредне ситуације

На основу члана 39. став 3. и члана 40. став б., Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12) и члана 12. став 3., Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 7/13), на телефонској сједници одржаној дана 16.03.2022. године Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједор, доноси слиједеће:

ЗАКЉУЧКЕ

Градски штаб за ванредне ситуације констатује:

1. На подручју града Приједора тренутно су 2 лица са позитивним тестом на вирус корона. До сада се 3.009 лица опоравило од обољења узрокованог вирусом корона, а 173 лица су преминула. Под здравственим надзором - у кућној изолацији су 33 лица, а здравствени надзор је престао за 17.484 лица. У ЈЗУ Болницу "Др Младен Стојановић" Приједор - ЦОВИД одјељење смјештено је 8 пацијента од којих је 6 из Приједора и по један из Новог Града и Крупе на Уни. Клиничка слика обољелих је средње тешка и нема пацијената на респиратору. До сада је на територији града Приједора првом дозом вакцине вакцинисано 18.533 грађана, другом дозом 17.846, а трећом 5.161 грађанин. У основним и средњим школама тренутно нема позитивних ученика и наставника, а 4 ученика су у изолацији због непосредног контакта са зараженим лицима.

2. Сви субјекти укључени у спровођење мјера заштите и спречавања ширења вируса корона на подручју града Приједора извршавају задатке, мјере и препоруке дате од стране Градског штаба за ванредне ситуације.
Дана 10.03.2022. године Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак бр. 3-1/22 о Уредби о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ЦОВИД-19 у Републици Српској.
Такође дана 10.03.2022. године Републички штаб за ванредне ситуације донио је слиједеће закључке:
Број: 3-2/22 Закључак о вакцинама против ковид 19 које су дистрибуисане до 31.12.2021. године и начину дистрибуције преосталих вакцина са стањем вакцина на дан 31.12.2021. године,
Број: 3-3/22 Закључак о донацији личне заштитне опреме јавним здравственим установама,
Број: 3-4/22 Закључак о прихватању донације 20 респиратора - вентилатора од стране Еуро Атлантски центар за координацију и одговор на катастрофе и
Број: 3-5/22 Закључак о давању сагласности за реализацију пројекта XY грађана " Одбор за помоћ Косову и Метохији " за реализацију пројекта "Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске " у 2022. години.
Влада Републике Српске је на приједлог Републичког штаба за ванредне ситуације на својој сједници од 10.03.2022. године донијела Уредбу о начину извршења мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковид 19, број: 04/1-012-2-700/22 ("Службени гласник РС" број 22/22).
Извод из текста Уредбе о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ЦОВИД 19 у Републици Српској број: 04/1-012-2-700/22 гласи:
Члан 13.
Обавезно је ношење заштитне маске, на начин да покрива нос и уста, за запослене, пацијенте, кориснике услуга и посјетиоце у здравственим установама, те за запослене и посјетиоце у домовима за стара лица и другим установама социјалне заштите за смјештај корисника.
Члан 14.
Васпитно - образовне и високошколске установе дужне су да прате епидемиолошку ситуацију у оквиру своје установе, у сарадњи са надлежним домом здравља предузимају потребне мјере и правовремено обавјештавају надлежно министарство, те да буду припремљене за прилагођавање рада у случају погоршања епидемиолошке ситуације.
Члан 15.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове уредбе врше Републичка управа за инспекцијске послове и посебне организационе јединице за обављање инспекцијских послова у градској, односно општинској управи јединица локалне самоуправе посредством надлежних инспектора у складу са овом уредбом, као и други законом овлашћени републички органи.
Члан 16.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковид 19 ("Службени гласник Републике Српске", број 120/21 и 3/22).
Члан 17.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивцања у "Службеном гласнику Републике Српске", а престаје да важи 30. јуна 2022. године.

Наредбе, задужења и препоруке
1. Обавезују се субјекти који обављају регистровану дјелатност на подручју града Приједора да услове обављања дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ "Институт за јавно здравство Републике Српске" за спречавање појаве и ширења ЦОВИД -19 болести на радном мјесту, а нарочито да појачају мјере дезинфекције.
2. Обавезују се надзорни и контролни органи на подручју града Приједора да у сарадњи са представницима Министарства унутрашњих послова појачано врше контролу и надзор над спровођењем мјера утврђених Уредбом о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења ковид 19 и актуелним закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације.
3. Градски штаб за ванредне ситуације апелује на становнике града Приједора да се придржавају прописаних мјера за спречавање појаве и ширења вируса корона, одржавају мјере личне хигијене, те да врше редовно чишћење и дезинфекцију просторија у којима бораве и раде.

За реализацију ових закључака задужују се органи и службе Градске управе Приједор, привредна друштва, јавне установе и институције на подручју града Приједора.

Број: 02-сл-04/22
Датум: 16.03.2022. године

КОМАНДАНТ
Слободан Јавор

Назад