Потписана сагласност о оснивању Регионалног савјета за образовање и запошљавање регије Приједор

Градоначелник Приједора и начелници општина приједорске регије Нови Град, Козарска Дубица, Костајница, Крупа на Уни и Оштра Лука, потписали су данас сагласност о оснивању Регионалног савјета за образовање и запошљавање за регију Приједор.

Имајаћу у виду трендове и изазове са којима се сусрећу у овој области, потписници Споразума закључују да је координацију локалних мјера и пројеката подршке потребно подићи на виши ниво, гдје је образовање, у функцији потреба локалне и регионалне економије, од приоритетног значаја.
Регионални савјет за образовање и запошљавање за регију Приједор својим савјетодавним дјеловањем унаприједиће међуопштинску сарадњу и повећати ниво прилагођености образовања специфичностима економије локалних заједница на краткорочном и дугорочном нивоу.
Регионални савјети за образовање Републике Српске оснивају се на иницијативу Уније удружења послодаваца Републике Српске и пуну подршку Министарства просвјете и културе Републике Српске и ГИЗ-с.
Начелник Одјељења за друштвене дјелатности Града Приједора Моња Касаловић је изјавила да је циљ овог Савјета да се успостави механизам координације између средњих школа, Министарства просвјете и културе Републике Српске, Уније удружења послодаваца РС, локалних послодаваца и Агенције за економски развој града "ПРЕДА-ПД".
" Ово је једна добра идеја, чија је иницијатива покренута у јуну прошле године", истакла је Касаловићева.
Неопходно је да се образовни систем прилагоди потребама послодаваца, како они који заврше средњу школу, а не планирају студирати, не чекају дуго на посао, поручено је са данашњег састанка. Значајну улогу у томе имају савјети за образовање и запошљавање, а позитиван примјер је бањалучки Савјет.
"У пракси се добро показао рад бањалучког Савјета. Послали су мишљење Министарству о образовном систему и списак дефицитарних занимања, а у току је спровођење упитника о потребама опремања кабинета практичне наставе", каже Данијел Ковч, стручни сарадник из Уније удружења послодаваца Републике Српске.
Начелник Одјељења за средње стручно образовање и образовање одраслих у Министарству просвјете и културе Републике Српске Тијана Радевић-Дрљача изјавила је да је задатак Регионалних савјета боља међусобна повезаност између школа, пословне заједнице и локланих заједница односно да је потребно усагласити образовне политике и тржиште рада.
План је да се у Српској оснује 10 оваквих Савјета.

Назад