Програм провођења јавне расправе о Нацрту буџета Града Приједора за 2022.годину
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА

Број: 02- сл-51 /21
Датум: 29.11.2021. године

На основу члана 89. став 3. Закона о локалној самоуправи Републике Српске ("Службени Гласник Републике Српске", број: 97/16 и 39/19) и члана 89. Статута Града Приједора ("Службени Гласник Града Приједора", број: 12/17), Замјеник Градоначелника Приједора доноси

П Р О Г Р А М
провођења јавне расправе о Нацрту буџета Града Приједора за 2022. годину

Јавна расправа о Нацрту буџета Града Приједора за 2022. годину провешће се у периоду од 29.11. до 06.12.2021. године, са циљем обезбјеђивања учешћа јавности кроз заинтересоване групе грађана, невладине организације и кориснике буџета Града Приједора у процесу доношења Ребаланса буџета и њиховом учешћу у предлагању примједби, приједлога и сугестија.
Примједбе, приједлози и сугестије ће се уобзирити за коначно утврђивање Приједлога буџета Града Приједора за 2022. годину.
Због епидемиолошке ситуације изазване пандемијом корона вируса, а у складу са одлукама надлежних органа о ограничењу окупљања и очувања јавног здравља, јавна расправа ће се одржати електронским путем, на сљедећи начин:
1. На Интернет страници Града Приједор у дијелу Град Приједор/ Градска управа/буџет/информације линк можете наћи сав доступан материјал за провођење јавне расправе о Нацрту буџета Града Приједора за 2022. годину.
2. На Интернет страници Града Приједор линк можете дати своје примједбе и сугестије о Нацрту буџета Града Приједора за 2022. годину у обрасцу Јавне расправе о Нацрту Ребаланса буџета.
3. На интернет страници Града Приједор можете се улоговати на апликацију < eCitizen > гдје ће Вам бити доступни сви материјали за провођења јавне расправе о Нацрту буџета Града Приједора за 2022. годину. Путем исте апликације можете дати своје примједбе и сугестије линк
4. Путем маил адресе можете дати своје примједбе и сугестије о Нацрту буџета Града Приједора за 2022. годину
5. У писаној форми путем инфо пулта Града Приједора на коме ће заинтересовани грађани и невладине организације моћи преузети Нацрт буџета у писаној форми.
Контакт телефони: 052-245-164 и 052-245-163.

ОБРАЂИВАЧ: ПРЕДЛАГАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Жарко Ковачевић

Назад