Расписан јавни позив за подношење пријава за остваривање финансијске помоћи из програма одрживог повратка

Град Приједор расписао је данас јавни позив за подношење пријава за остваривање финансијске помоћи из програма одрживог повратка за ову годину за шта је у градском буџету предвиђено 200.000 КМ.

Помоћ је намијењена за пет врста пројеката. У пољопривреди помоћ ће се додјељивати за набавку пластеника и опреме за пластенике, изградњу и проширење помоћних објеката за сточарство, набавку пољопривредне механизације и прикључака за пољопривредну механизацију, крупне и ситне стоке, опремање објеката за перадарство, набавку пчелињих друштава, опреме за прераду воћа и поврћа И садница воћа.
Пројекти за занатско и производно-услужне дјелатности који могу бити финансирани су изградња , обнова и реконструкција пословног објекта и набавка опреме и алата.
Пројекти удружења чија је основна дјелатност пружање помоћи повратницима, пројекти опремања и хитне санације друштвених домова, пројекти обнове и реконструкције вјерских објеката.
Физичко лице, једно домаћинство или удружење може да поднесе само једну пријаву на јавни оглас.
Право учешћа могу поднијети повратници на територију града Приједора, удружења чије је сједиште на подручју града Приједор, вјерске заједнице (исламска и католичка за објекте на подручју града Приједора)
Избор корисника и пројеката помоћи по основу овог јавног огласа, вршиће Комисија за избор корисника буџетских средстава за подршку повратку у граду Приједору именована од стране градоначелника Приједора. Комисија ће разматрати пријаве у складу са одредбама овог јавног огласа и Правилника о расподјели средстава за подршку повратку у Граду Приједору. Све благовремено пристигле пријаве које испуњавају прописане услове бит ће рангиране а средства ће се додјељивати до расположивог износа. Комисија нема обавезу враћања документације подносиоцима пријава.
Јавни позив објавиће се на огласној табли Градске управе Приједор, огласним таблама Регионалних канцеларија мјесних заједница и на званичној < web > страници града Приједора.
Рок за подношење пријава на предметни Јавни оглас је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на < web > страници града Приједора: линк
Након истека рока за пријаву, Комисија за избор корисника буџетских средстава за подршку повратка ће прелиминарне, а након проведеног жалбеног поступка и коначне ранг листе, по овом јавном позиву објавити на огласној табли Градске управе Приједор.

Назад