Обавјештење о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама

Скупштина града Приједора је на 4 сједници одржаној дана 15.03.2021.године донијела Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама.

Иста је потом и објављена у "Службеном гласнику града Приједор" број 4/21.
Одлуком су прописане одређене олакшице за поједине категорије предузетничких радњи, као и предузећа.

Обавјештење о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама можете погледати на сљедећем линку.

Назад