Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Приједор

Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Приједор

Старјешина ТВСЈ: НЕБОЈША МИЉУШ, дипломирани инжењер машинства
Бранислава Нушића 19, 79102 Приједор
052/234-305
052/234-305
НАДЛЕЖНОСТИ
У територијалној ватрогасној јединици, као самосталној унутрашњој организационој јединици у Градској управи обављају се законом утврђене дјелатности професионалних ватрогасних јединица и учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције, гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама, спровођење мјера заштите од пожара, утврђених Планом заштите од пожара Града и пружање техничке подршке и помоћи у незгодама и опасним ситуацијама и други послови утврђени законом.