Одјељење за друштвене дјелатности

Одјељење за друштвене дјелатности

Начелник Одјељења: МОЊА КАСАЛОВИЋ, маг. међународних односа
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-195
052/245-196

НАДЛЕЖНОСТИ
У надлежности Одјељења за друштвене дјелатности обављају се управни и други стручни послови из области образовања и васпитања, науке, културе, спорта и физичке културе, социјалних и здравствених питања, породице и омладине, те сарадње са невладиним сектором и предлажу мјере за унапређење стања у тим областима; обавља послове из области управљања интегрисаним развојем Града из дјелокруга рада Одјељења.

ОДСЈЕЦИ
Одсјек за образовање, здравство, социјалну заштиту и НВО
Шеф Oдсјека: Јефа Керановић, дипл. правник
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-133
052/245-196
Одсјек за спорт, културу, омладину и породицу
Шеф Oдсјека: Драган Вученовић, дипл. економиста
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-135
052/245-196