Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Начелник Oдјељења: РАНКО КОЛАР, дипл. економиста
Светосавска 27, 79102 Приједор
052/242-371
052/232-837

НАДЛЕЖНОСТИ
У надлежности Одјељења за борачко-инвалидску заштиту обављају се стручни и управни послови који се односе на личне и породичне инвалиднине, категоризацију бораца, социјалну заштиту, здравствену заштиту војну евиденцију корисника и друге послове предвиђене законом.

ОДСЈЕЦИ
1. Одсјек за управно-правне послове
Шеф Oдсјека: Драган Ђурић, дипл. правник
Светосавска 27, 79102 Приједор
052/242-371
052/232-837
2. Одсјек за социјална питања корисника и војне евиденције
Шеф Oдсјека: Стана Ћурић, дипл. правник
Светосавска 27, 79102 Приједор
052/242-371
052/232-837