Одсјек за информационо-комуникационе технологије

Одсјек за информационо-комуникационе технологије

Шеф Одсјека: АДМИРА КЛИЧИЋ, дипл. инжењер машинства
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-130

НАДЛЕЖНОСТИ

У Одсјеку за информационо-комуникационе технологије обављају се послови координације рада и сарадње са свим организационим јединицама Градске управе и другим надлежним органима, организацијама и институцијама, и то при изради анализа, информација и извјештаја о функционисању Градске управе у смислу информатичке активности, са приједлогом нових информатичких и техничких рјешења; прати развој допунских апликативних рјешења на постојеће програме; ради на одржавању постојећих апликација, са приједлогом нових рјешења; планирање, пројектовање, развој и успостављање информатичких и комуникационих система за потребе Градске управе; управља информатичко-комуникационим ресурсима; одржава мрежне политике и безбједности; ради на инсталисању оперативних система и њиховом одржавању; инсталисању и замјени рачунарске и периферне опреме; администрирању дигиталне телефонске централе; администрирању локалне рачунарске мреже; администрирању комуникационих линкова са дислоцираним организационим јединицама; администрирању и постављању садржаја на сервер; техничка и стручна информатичка помоћ одјељењима / одсјецима и техничка припрема материјала за објављивање на сајту.