Буџет града

АКТУЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
2024-05 - Програм провођења јавне расправе о Нацрту И Ребаланса буџета Града Приједора за 2024. годину
2024-04 - Нацрт И Ребаланса буџета града Приједора за 2024. годину
2024-03 - Упутство за припрему И Ребаланса буџета Града Приједора за 2024. годину
2024-02 - Записник са Јавне расправе о Нацрту буџета Града Приједора за 2024. годину
2024-01 - Приједлог буџета Града Приједора за 2024. годину
2023-12 - ПРОГРАМ Провођења јавне расправе о Нацрту буџета Града Приједор за 2024. годину
2023-11 - Нацрт буџета Града Приједор за 2024. годину
2023-10 - Записник са јавне расправе о Нацрту И Ребаланса за 2023. годину
2023-09 - Образложење Приједлога првог Ребаланса Буџета за 2023.годину
2023-08 - И Ребаланс буџета Града Приједор за 2023. годину
2023-07 - Програм провођења јавне расправе - Нацрт И Ребаланса за 2023.
2023-06 - Нацрт И Ребаланса буџета града Приједора за 2023.годину
2023-05 - Нацрт Буџета Града Приједора за 2023. годину
2023-04 - Упутство за припрему буџета Града Приједора за 2024.годину
2023-03 - Записник са Јавне расправе о Нацрту буџета Града Приједора за 2023.годину
2023-02 - Приједлог буџета Града Приједора за 2023.годину
2023-01 - ПРОГРАМ Провођења јавне расправе о Нацрту буџета Града Приједор за 2023. годину
2022. - Извјешај о извршењу јануар - децембар 2022.године - прилози
2022. - Извјештај о извршењу јануар - децембар 2022. година - образложење
2022 - Измјена одлуке о усвајању И Ребаланса за 2022, (други ребаланс 2022)
2022 - Нацрт ИИ ребаланса буџета за 2022. годину по правилнику
2022 - Нацрт прихода по И Ребалансу буџета за 2022
2022 - Нацрт расхода по И Ребалансу буџета за 2022
2022 - Нацрт расхода по ИИ ребалансу буџета за 2022.годину
2022 - Нацрт Ребаланса буџета за 2022 по правилнику
2022 - Нацртт прихода по ИИ ребалансу буџета за 2022. годну
2022 - Образложење и Ребаланса буџета за 2022
2022 - Образложење ИИ ребаланса буџета за 2022. годину
2022 - Одлука о измјени одлуке о усвајању будзета за 2022 (И Ребаланс за 2022)
2022 - Програм провођења Јавне расправе
2022 - Програм провођења јавне расправе о ИИ Нацрту Ребаланса за 2022.годину
2022 - Упутство за припрему буџета Града Приједор за 2023.годину
2022 - Упутство за припрему И Ребаланса буџета за 2022. годину
2022 - Упутство за припрему ИИ Ребаланса буџета Града Приједора за 2022. годину
2022 - Записник са јавне расправе о ребалансу буџета за 2022.годину
2021-02 - Извјештај о извршењу буџета за период јануар-децембар 2021_
2021-01 - Образложење о извршењу буџета за период јануар-децембар 2021

Јавна расправа о Нацрту Буџета примједбе/сугестије

Буџет града

БУЏЕТ ЗА ГРАЂАНЕ

Брошура за грађанство за 2024. годину

Брошура за грађанство за 2023.годину

Брошура за грађанство за 2022.годину

Буџет за грађанство за 2021.годину

Брошура за грађанство за 2020. годину

Брошура за грађанство за 2019.годину

Брошура за грађанство
ДОКУМЕНТИ
22.2024 - Буџет 2024
21.2023 - Ребаланс 2023
20.2023 - Буџет 2023
19.2022 - 2.Ребаланс 2022
18.2022 - Ребаланс 2022
17.2022 - Буџет 2022
16.2021 - Ребаланс 2021
15.2021 - Буџет 2021
14.2020 - Буџет 2020
13.2019. - Ребаланс 2019.
12.2019. - Буџет 2019
11.2018 - 2. Ребаланс 2018
10.2018 - Ребаланс 2018
09.2018 - Буџет 2018
08.2017 - Ребаланс 2017
07.2017 - Буџет 2017
06.2016 - Извјештај 2016
05.2016 - Ребаланс 2016
04.2016 - Буџет 2016
03.2015 - Извјештај 2015
02.2015 - Ребаланс 2015
01.2015 - Буџет 2015
РЕГИСТРИ
Регистар пореских и непореских давања Града
Регистар пореских и непореских давања РС
ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБАВЈЕШТЕЊА
Програм провођења јавне расправе о и Ребалансу буџета за 2022
Нацрт Закљуцка о усвајању будзета за 2022. годину
9.Образлозење Нацрта будзета за 2022. годину
8.Нацрт расхода по Будзету за 2022. годину
7.Нацрт прихода по Будзету за 2022.
2-6. Правилник_опсти дио будзета за 2022_
1.Одлука о усвајању будзета за 2022. годину
Упутство за припрему И Ребаланса буџета за 2022. годину
Записник са јавне расправе о Нацрту буџета Града Приједора за 2022.годину
Нацрт Одлуке о усвајању И Ребаланса 2021
Јавна расправа о Нацрту Ребаланса буџета за 2021. годину И
Упутство за израду буџета Града Приједора за 2022.годину
1.Нацрт Одлуке о усвајању Буџета за 2021.г
2.Буџет по Правилнику о изради буџета
3.Нацрт прихода за 2021. година
4.Нацрт расхода по корисницима и ближим намјенама за 2021.
5.Образложење Нацрта буџета за 2021.
Позив на јавну расправу о Нацрту буџета за 2020. годину
Упутство за Припрему буџета Града Приједора за 2021. годину
Записник са јавне расправе о Нацрту буџета за 2020. годину
План расхода Буџета Града Приједора за 2020. годину по корисницима и ближим намјенама
Упутство за припрему Буџета Града Приједора за 2020. годину
Ребаланс буџета града Приједора за 2019.годину
План расхода 1. Ребаланса Буџета за 2019. годину по корисницима и ближим намјенама
Нацрт 1. Ребаланса Буџета за 2019. годину
Јавни позив_ Нацрт 1. Ребаланса Буџета за 2019. годину
Буџетски календар за 1. Ребаланс Буџета за 2019.годину
Упутство за припрему 1. Реабаланса буџета за 2019. годину
Записник са јавне расправе о Нацрту Буџета за 2019. годину
Програм провођења јавне расправе о Нацрту Буџета Града Приједора за 2019.
Закључак Скупштине Града о упућивању на јавну расправу Нацрта буџета за 2019.годину
Јавни позив на расправу о Нацрту буџета за 2019 годину
Нацрт Буџета за 2019.г. по корисницима и намјенама
Нацрт Одлуке о усвајању Буџета за 2019.годину са Образложењем
Упутство за припрему буџета Града Приједора за 2019. годину
Одлука о буџетском календару за 2019. годину