Спортски објекти

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И ТЕРЕНИ

ГРАДСКИ СТАДИОН
Градски стадион се налази у центру града са површином од два хектара.
Стадион користи ФК "Рудар-Приједор " а служи и у друге сврхе (тренинзи и такмичења атлетичара, кондиционе припреме других спортиста, те рекреативно кориштење атлетске стазе). Стадион је обновљен и добио је нову источну трибину.
Травната површина овог игралишта је у потпуности обновљена, од дренаже до траве, тако да задовољава све критерије за одржавање такмичења. Како би стадион изгледао што боље и функционалније, планирано је постављање нове атлетске стазе са шест трака, како би биле задовољене и међународне норме.

ФУДБАЛСКИ СТАДИОН "ПОЉАНА"
Стадион "Пољана" је површине преко једног хектара, а површина самог травнатог дијела игралишта је димензија 90 x 60 метара. Игралиште је ограђено и исто је у задовољавајућем стању, као и сам травнати дио терена. Трибине могу примити око 500 гледалаца. Свлачионице и други пратећи садржаји доведени су реконструкцијом или потпуном измјеном дотрајалих садржаја у исправно стање. Обновљене су бочне трибине и у потпуности је урађена ограда око стадиона. Игралиште је опремљено расвјетом која омогућава одвијање тренинга и играње ноћних утакмица.
Ово игралиште користи ОФК "Берек".

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ У ОМАРСКОЈ
Фудбалско игралиште у Омарској користи ФК "Омарска" из Омарске.
Површина овог спортског објекта је два хектара, а димензије травнатог дијела су 90 x 60 метара.
Травнати дио игралишта задовољава критерије за овај ранг такмичења, а око игралишта је челична ограда. Игралиште посједује трибине на западној страни, док су на источној импровизоване. Од пратећих објеката игралиште има обновљене клупске просторије са свлачионицама и купатилима за играче. Уз постојећи, започета је и изградња новог објекат за потребе клуба, који још није у потпуној употреби.

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ У ДОЊИМ ОРЛОВЦИМА
Корисник овог игралишта је ФК "Козара" из Доњих Орловаца, члан четврте лиге РС. Игралиште је димензија 90 x 60 метара, а објект се простире на површини од једног хектара. Травнати терен је у задовољавајућем стању, игралиште је ограђено, без трибина, а са постављеним кабинама за резервне играче и делегате, те са свлачионицама, тушевима и санитарним чвором.

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ У САНИЧАНИМА
Фудбалско игралиште у Саничанима користи ФК "Слога" из Ракелића, члан Регионалне лиге РС. Игралиште се простире на површини од три хектара, а димензије самог травнатог дијела терена је 110 x 50 метара.
Травнати дио је задовољавајући, објекат нема трибине, добар дио је ограђен са кабинама за резервне играче и делегате, као и свлачионице.

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ "ГОМЈЕНИЦА ЦЕЛПАК"
Овај фудбалски терен користи ФК "Гомјеница-Целпак" из Гомјенице, члан Четврте лиге РС.
Површина на којој се простире овај спортски објекат је један хектар, а димензије самог травнатог терена су 90 x 60 метара.
Стање травнатог дијела игралишта је задовољавајуће, објекат ограђен металном оградом, урађене кабине за резервне играче и делегате, док су остали пратећи објекти у изградњи.

ФУДБАЛСКИ СТАДИОН У ЉУБИЈИ
Фудбалски стадион у Љубији користи ФК "Љубија" из Љубије, члан четврте лиге РС. Стадион обухвата површину већу од једног хектара, док је сам травнати терен димензија 120 x 90 метара.
Травнати дио објекта је у задовољавајућем стању, свлачионице и остале помоћне просторије овога клуба су реновиране, тако да могу задовољити својом формом и функционалношћу.
Трибине овога стадиона су у добром стању и могу примити око 200 гледалаца.

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ У РАСАВЦИМА
Фудбалско игралиште у Расавцима користи ФК "Расавци" из Расаваца, члан пете лиге РС.
Ово игралиште се простире на површини од 76 ара, док су димензије травнатог дијела игралишта 90 x 60 метара.
Травнати терен је у добром стању, ограда је из голова, док игралиште нема трибине, а кабине за резервне играче и делегате су наткривене. Свлачионице и остали садржаји су у функцији и задовољавају услове.

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ У БУСНОВИМА-ТОМАШИЦИ
Фудбалско игралиште у Бусновима - Томашици користи ФК "Брзи", члан четврте лиге РС. Игралиште се простире на површини од 246 ари, док су димензије травнатог дијела 90 x 60 метара.
Травнати дио терена је задовољавајуће квалитете, са дренажом терена, помоћни објекти су у функцији.

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ У КОЗАРЦУ
Ово игралиште користи ФК "Братство" из Козарца, члан Четврте лиге РС. Игралиште се простире на површини од 68 ари, димензија игралишта је 90 x 60 метара.
Травнати терен је задовољавајући, око игралишта је жичана ограда, затим игралиште има кабине за резервне играче и делегате, а завршене су свлачионице и остали пратећи садржаји.

ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ ФК "БРДО" ХАМБАРИНЕ
Игралиште је ограђено арматурном жицом (офарбано), травнати дио је у веома добром стању. У току је у потпуности завршетак радова на изградњи клупских просторија, свлачионица и туш кабина, као и припреме на уређењу помоћног игралишта. Такођер, треба напоменути да су у фази изградње трибине и остале клупске просторије. У поплавама 2014. године игралиште и просторије клуба су биле у потпуности под водом и након повлачења воде видљива су велика оштећења и штете на објекту и самом игралишту.

Уз наведена фудбалска игралишта на којима се одвијају лигашка такмичења, на подручју Града Приједора постоји још 14 фудбалских игралишта које грађани користе за рекреацију: Трнопоље, Тукови, Горња Драготиња, Козаруша, Ризвановићи, Брезичани, Волар, Бишћани, Чараково, Хамбарине, Марићка, Пухарска, Чиркин Поље и Раковчани.
Након престанка рада ФК "Тргопродаја", њихово игралиште на Уријама користе клубови "Радник" Урије, ФК "Браћа Ђуровски" и Фудбалска спортска асоцијација Приједор.

СПОРТСКА ДВОРАНА " МЛАДОСТ"
Спортска дворана "Младост" је тренутно једина већа спортска дворана на подручју Града Приједора и простире се на 30 ари и 109 < m2 >, док је сама површина дворане 5000 < m2 >.
Дворана је више пута фазно реновирана, тако да се може констатовати да је њено стање задовољавајуће и може задовољити критерије за већа такмичења.
Трибине у дворани (у великој сали), могу примити око 1100 гледалаца.
Дворану користи више клубова: РК "Приједор", ЖРК "Мира", КК "Приједор", ЖКК "Младост", Карате клуб "Шодан", Карате клуб "Рудар-Целпак", ОКИ "Козара ", ТКД "Љубија", Кик бокс клуб "Приједор", Кик бокс клуб "Рудар" и Кик бокс клуб "Гонг". У току школске године дворану користе и ученици средњих школа, као и рекреативци.
Уз велику салу је и мала сала, која се користи за тренинге поједних клубова, те анекс дворане са малом салом у којој је теретана, као и неколико канцеларија, које служе једним дијелом за потребе дворане, док друге користи Рукометни и Фудбалски савез Приједора.
Контакт особа: директор Душко Рајлић, телефон: 052 211 808

ТЕНИС ИГРАЛИШТЕ
Тениско игралише користи ТК "Др Младен Стојановић", а простире се на површини од 34 ара и 132 < m2 >.
Овај спортски објекат је за сада у потпуности отвореног типа и има пет терена насутих мљевеном циглом, ограђен металном оградом.
Тениски терени имају расвјету за ноћно тренирање или одигравање мечева. Игралиште посједује функционалне трибине, а службене просторије су у приличној мјери реновиране и доведене до своје потпуне намјене (свлачионице, тушеви и санитарни чвор, као и заједничка просторија на спрату овог објекта).
Клуб располаже са репрезентативном затворенем салом за тенис, која се, по потреби, може користити и за неке друге спортове.
Контакт особа директор Радован Милојица - телефон 065 580 151.

РУКОМЕТНО ИГРАЛИШТЕ - ЉУБИЈА
Ово отворено рукометно игралиште користила је друголигашка екипа РК "Рудар-Подгрмеча" из Љубије, а простире се на површини од 12 ари, а димензије самога терена су 40 x 20 метара.
Игралиште, као и остали садржај су реконструисани, од замјене жичане ограде око објекта, расвјете, трибина, новог пресвлачења терена, до поправки и санације свлачионица и купатила.
Игралиште на својим трибинама може примити око 300 гледалаца.
Осим играча поменутог клуба, игралиште користе и ученици сусједне школе за активности из физичког васпитања.

АЕРОДРОМ УРИЈЕ
Аеродром "Урије" добио је назив по дијелу града на којем се налази и простире се на површини од 31 хектар. Од слијетања првих партизанских пилиота на овај терен па до данас, аеродром се развио у савремени објекат за бављење спортским пилотирањем, једриличарством и падобранством. Аеродром располаже бетонском пистом, три хангара за смјештај летилица, потребним помоћним просторијама, као и одговарајућом радио техником, што омогућава организовање међународних такмичења у моторној пилотажи, једриличарству и падобранству. Аеродромом газдује Аеро клуб "Приједор" који је организатор бројних такмичења међу којима се истичу Петровдански падобрански куп и Једриличарски "Бланик куп". Тренутно стање овог спортског објекта је задовољавајуће. Опремљен је са потребним смјештајним капацитетима неопходни авионима и једрилицама и испуњава услове за организовање такмичења у падобранству, једриличарству и моторној пилотажи републичког и међународног значаја.

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ И ТЕРЕНИ
На планини Козари су три планинарска дома и то планинарски дом на Котловачи при Планинарском друштву "Клековача", Планинарски дом на Превији, чији је домаћин ПД "Превија", те Планинарски дом ПД "Мраковица" из Козарца.
На Козари је и скијалиште са жичаром и освјетљењем за ноћно скијање, које одржава Планинарско - скијашко друштво "Љубијски рудар" из Приједора.