Активности Скупштине

Предсједник Скупштине града примио делегацију Фондације Удружене жене-Бања Лука

Предсједник Скупштине града Мирсад Дуратовић разговарао је са делегацијом Фондације Удружене жене-Бања Лука на чијем је челу била предсједница Фондације Нада Голубовић.

Невладина, непрофитна организација Фондација "Удружене жене" Бања Лука је основана 1996. године у Бања Луци-БиХ, са основним циљем дјеловања у правцу унапређења друштвеног положаја жене и њеног права на живот без насиља у породици и јавном животу. Удружене жене су једна од оснивача Сигурне мреже.
Циљна група са којом раде су жене жртве породичног насиља, жене на мјестима одлучивања, жене жртве/свједокиње ратног силовања, других ратних злочина и других кривичних дјела родно заснованог насиља, дјеца- жртве породичног насиља, жене жртве трговине људима.
Управо у свјетлу активности којима се баве теме разговора биле су законодавни оквир и надлежностима које локална заједница односно Скупштина града има у овој области као представнички орган, орган одлучивања и креирања политике Града.
" Упознао сам их са нашим активностима и буџетским позицијама које су везане за ову популацију. Размотрене су могућности даље сарадње са Скупштином Града и с тим у вези договорен састанак са скупштинском Комисијом за равноправност полова Скупштине Града Приједор" изјавио је Дуратовић након разговора.

Назад