Најава сједница

20. редовна сједница Скупштине града Приједор

Број сједнице: 20. редовна сједница Скупштине града Приједор
Датум и вријеме одржавања: 29.6.2022. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједор
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
2. Приједлог Одлуке о расподјели неутрошених намјенских средстава утврђеним по Годишњем консолидованом обрачуну Града Приједора
3. ИИ измјена и допуна Плана капиталних инвестиција града Приједор (2021.-2023.) за 2022. годину
4. Приједлог Одлуке о дугорочном задужењу Града Приједора путем прве емисије обвезница
5. Приједлог Одлуке о првој емисији обвезница јавном понудом
6. Информација о проведеној Финансијској ревизији Града Приједор за период 01.01. - 31.12.2021. године и План активности на реал
7. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана "Центар"
8. Извјештај о реализацији ИИ Ревидираног плана капиталних инвестиција града Приједор (2021. - 2023.) за 2021. годину
9. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту
10. Приједлог Рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту
11. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Приједор
12. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Приједор
15. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ "Градска апотека" Приједор
16. Приједлог Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ "Градска апотека" Приједор
17. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор
18. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор
19. Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор
20. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор
21. Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Позориште "Приједор" у Приједору
22. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Позориште "Приједор" у Приједору
23. Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Галерија "Сретен Стојановић" Приједор
24. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Галерија "Сретен Стојановић" Приједор
25. Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града Приједора "Преда-ПД" Приједор
26. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора Агенције за економски развој Града Приједора "Преда-ПД" Приједор
27. Информација о раду матичних јавних установа из области културе за 2021. годину
- ЈУ Народна библиотека "Ћирило и Методије" Приједор
- ЈУ Музеј Козаре Приједор
28. Извјештај о раду јавних установа из области културе у 2021. годину
- ЈУ Позориште "Приједор" Приједор
- ЈУ Галерија "Сретен Стојановић" Приједор
- ЈУ "Центар за приказивање филмова"
29. Извјештај о раду здравствених и социјалних установа на подручју Града Приједор у 2021. години
- ЈУ Градска апотека, Приједор
- ЈУ Центар за социјални рад Приједор
- ГО Црвени крст Приједор
30. Извјештај о раду ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор за 2021. годину
31. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор за 2021. годину
32. Информација о избору и реализацији пројеката омладинског сектора Града Приједор у 2021. години
33. Реферати из имовинско правне области

Архива - Записници

ДатумБрој сједницеФајл
28.04.202218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.20221. Посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.202216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.02.202215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
03.12.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
26.11.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.10.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.09.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
25.08.20219. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
02.07.20218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.06.20217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
19.05.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
23.04.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
15.03.20213. сједница Скупштине града Приједор Записник
25.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Записник
03.02.20211. сједница Скупштине града Приједор Записник

Архива - Дневни ред

ДатумБрој сједницеФајл
15.12.2024----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2020-2024 ----------------------------------- Дневни ред
25.05.202219. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.04.202218. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20221. Посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
16.02.202216. редовна сједница Скупштине града Дневни ред
29.12.202115. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
26.11.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
27.10.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.09.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
25.08.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
02.07.20219. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.06.20218. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
19.05.20217. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.04.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
15.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
04.03.20213. сједница Скупштине града Приједор 2 засједање Дневни ред
25.02.20213. сједница Скупштине града Приједор 1 засједање Дневни ред
03.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.12.20201. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
15.12.2020----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2016-2020 ----------------------------------- Дневни ред
12.08.202037. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
14.07.202036. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.06.20209. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.05.202035. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.04.20208. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.03.202035. сједница СКупштине града Приједора ОДГОДЈЕНА Дневни ред
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред