Најава сједница

9. редовна сједница Скупштине града Приједор

Број сједнице: 9. редовна сједница Скупштине града Приједор
Датум и вријеме одржавања: 02.07.2021. године са почетком у 08,30 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједор
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
3. Приједлог измјене и допуне Плана капиталних инвестиција Града Приједор за период 2021-2023. година
4. Приједлог Одлуке о кредитном задужењу Града Приједор за капиталне пројекте
5. Извјештај о остваривању годишњег Плана имплементације Интегралне стратегије развоја Града Приједор (2014-2024) за 2020. го
6. Приједлог Програма коришћења прихода остварених по основу водних накнада за 2021. годину
7. Приједлог Програма коришћења прихода остварених по основу накнада за коришћење шума и шумског земљишта за 2021. годину
8. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама
9. Нацрт Одлуке о измјени и допуни Одлуке о именима улица и тргова
10. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају тргов
11. Реферати из имовинско правне области
- Одлука о продаји грађевинског земљишта, "Неомет монтажа" доо Приједор
- Одлука о продаји грађевинског земљишта, "Лаз - пром" доо Приједор
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе "МБ Модул" доо Приједор
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе, Џонлагић Сабахудин
- Одлука о измјени Одлуке о оснивању права службености, "БХ Телеком" дд Сарајево
- Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе, насље Тукови
- Одлука о оснивању права грађења, Јефитћ Мирко

Архива - Записници

ДатумБрој сједницеФајл
02.07.20218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.06.20217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
19.05.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
23.04.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
15.03.20213. сједница Скупштине града Приједор Записник
25.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Записник
03.02.20211. сједница Скупштине града Приједор Записник

Архива - Дневни ред

ДатумБрој сједницеФајл
15.12.2024----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2020-2024 ----------------------------------- Дневни ред
16.06.20218. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
19.05.20217. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.04.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
15.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
04.03.20213. сједница Скупштине града Приједор 2 засједање Дневни ред
25.02.20213. сједница Скупштине града Приједор 1 засједање Дневни ред
03.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.12.20201. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
15.12.2020----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2016-2020 ----------------------------------- Дневни ред
12.08.202037. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
14.07.202036. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.06.20209. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.05.202035. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.04.20208. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.03.202035. сједница СКупштине града Приједора ОДГОДЈЕНА Дневни ред
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред