Најава сједница

39. редовна сједница Скупштине града Приједор

Број сједнице: 39. редовна сједница Скупштине града Приједор
Датум и вријеме одржавања: 24.04.2024. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједор
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
2. Приједлог Одлука о додјели награда и признања
3. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана зоне уз магистрални пут М15 Приједор - Козарска Дубиц
4. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјене дијела Регулационог плана простора уз корита ријека Сана и Гомјеница на урбаном
5. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о безбиједности саобраћаја на путевима града Приједор
6. Извјештај о раду здравствених, социјалних установа и организација на подручју града Приједор у 2023. години:
- Јавна здравствена установа "Дом здравља" Приједор
- Јавна здравствена установа "Градска апотека"
- Градска организација Црвеног крста Приједор
7. Информација о избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2023. години
8. Информација о избору и реализацији пројеката омладинских организација и неформалних група младих Града Приједор у 2023. годин
9. Информација о раду културно-умјетничких друштава и удружења из области аматеризма у култури за 2023. годину
10. Информација о реализацији буџетских средстава за пољопривреду и рурални развој у 2023. години
11. Реферати из имовинско - правне области
- Одлука о продаји непокретности путем непосредне погодбе, Његослав Тадић и Алија Ганић
- Одлука о продаји непокретности путем непосредне погодбе, Дарко Згоњанин

Архива - Записници

ДатумБрој сједницеФајл
05.04.202437. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.12.202335. сједница Скупштине града Приједор Записник
06.12.202334. сједница Скупштине града Приједор Записник
02.11.202333. сједница Скупштине града Приједор Записник
12.09.202332. сједница Скупштине града Приједор Записник
12.09.202331. сједница Скупштине града Приједор Записник
13.07.20234. посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
13.07.202330. сједница Скупштине града Приједор Записник
04.05.202328. редовна сједница Скупштине града Приједор, прво и друго засједање Записник
29.03.202327. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.02.202326. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.02.20233. посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
30.01.202325. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.12.202224. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.12.20222. посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
02.12.202223. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
07.09.202221. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.06.202220. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.06.202219. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
25.05.202218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.04.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.04.20221. Посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.202216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.02.202215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
03.12.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
26.11.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.10.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.09.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
25.08.20219. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
02.07.20218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.06.20217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
19.05.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
23.04.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
15.03.20213. сједница Скупштине града Приједор Записник
25.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Записник
03.02.20211. сједница Скупштине града Приједор Записник

Архива - Дневни ред

ДатумБрој сједницеФајл
15.12.2024----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2020-2024 ----------------------------------- Дневни ред
05.04.202438. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.02.202437. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.12.202336. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
06.12.202335. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
02.11.202334. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.09.202333. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
12.09.202332. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
13.07.202331. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.06.20234. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
08.06.202330. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.05.202329. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.03.202328. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
27.02.202327. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.02.20233. посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.01.202326. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.12.202224. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.12.202225. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.12.20222. посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
02.12.202224. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
02.11.202223. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
07.09.202222. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
17.08.202221. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.06.202220. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.05.202219. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.04.202218. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20221. Посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
16.02.202216. редовна сједница Скупштине града Дневни ред
29.12.202115. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
26.11.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
27.10.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.09.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
25.08.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
02.07.20219. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.06.20218. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
19.05.20217. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.04.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
15.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
04.03.20213. сједница Скупштине града Приједор 2 засједање Дневни ред
25.02.20213. сједница Скупштине града Приједор 1 засједање Дневни ред
03.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.12.20201. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
15.12.2020----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2016-2020 ----------------------------------- Дневни ред
12.08.202037. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
14.07.202036. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.06.20209. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.05.202035. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.04.20208. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.03.202035. сједница СКупштине града Приједора ОДГОДЈЕНА Дневни ред
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред