Најава сједница

41. редовна сједница Скупштине града Приједор

Број сједнице: 41. редовна сједница Скупштине града Приједор
Датум и вријеме одржавања: 26.06.2024. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједор
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
2. Приједлог Одлуке о усвајању И Ребаланса буџета Града Приједора за 2024. годину
3. Приједлог Одлуке о извршењу И Ребаланса буџета Града Приједора за 2024. годину
4. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора
5. Извјештај о реализацији Одлуке о допунским правима бораца, ратних војних инвалида, породица погинулих и умрлих ратних војних
6. Извјештај о остварењу годишњег Плана имплементације Интегралне стратегије развоја Града Приједора
7. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за културу
8. Реферати из имовинско - правне области

Архива - Записници

ДатумБрој сједницеФајл
29.05.202440. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
24.04.202439. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
24.04.202438. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
05.04.202437. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.12.202335. сједница Скупштине града Приједор Записник
06.12.202334. сједница Скупштине града Приједор Записник
02.11.202333. сједница Скупштине града Приједор Записник
12.09.202332. сједница Скупштине града Приједор Записник
12.09.202331. сједница Скупштине града Приједор Записник
13.07.20234. посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
13.07.202330. сједница Скупштине града Приједор Записник
04.05.202328. редовна сједница Скупштине града Приједор, прво и друго засједање Записник
29.03.202327. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.02.202326. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.02.20233. посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
30.01.202325. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.12.202224. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.12.20222. посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
02.12.202223. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
07.09.202221. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.06.202220. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.06.202219. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
25.05.202218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.04.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.04.20221. Посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.202216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.02.202215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
03.12.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
26.11.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.10.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.09.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
25.08.20219. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
02.07.20218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.06.20217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
19.05.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
23.04.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
15.03.20213. сједница Скупштине града Приједор Записник
25.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Записник
03.02.20211. сједница Скупштине града Приједор Записник

Архива - Дневни ред

ДатумБрој сједницеФајл
15.12.2024----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2020-2024 ----------------------------------- Дневни ред
29.05.202440. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
24.04.202439. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
05.04.202438. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.02.202437. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.12.202336. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
06.12.202335. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
02.11.202334. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.09.202333. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
12.09.202332. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
13.07.202331. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.06.20234. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
08.06.202330. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.05.202329. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.03.202328. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
27.02.202327. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.02.20233. посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.01.202326. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.12.202224. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.12.202225. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.12.20222. посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
02.12.202224. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
02.11.202223. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
07.09.202222. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
17.08.202221. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.06.202220. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.05.202219. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.04.202218. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20221. Посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
16.02.202216. редовна сједница Скупштине града Дневни ред
29.12.202115. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
26.11.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
27.10.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.09.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
25.08.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
02.07.20219. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.06.20218. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
19.05.20217. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.04.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
15.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
04.03.20213. сједница Скупштине града Приједор 2 засједање Дневни ред
25.02.20213. сједница Скупштине града Приједор 1 засједање Дневни ред
03.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.12.20201. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
15.12.2020----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2016-2020 ----------------------------------- Дневни ред
12.08.202037. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
14.07.202036. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.06.20209. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.05.202035. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.04.20208. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.03.202035. сједница СКупштине града Приједора ОДГОДЈЕНА Дневни ред
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред