Најава сједница

28. редовна сједница Скупштине града Приједор

Број сједнице: 28. редовна сједница Скупштине града Приједор
Датум и вријеме одржавања: 29.3.2023. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједор
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
2. Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе Приједор за 2022. годину
3. Извјештај о раду Фондације за развој "Приједор" за 2022. годину
4. Извјештај Комисије за попис и идентификацију неукњижених сталних средстава којим управља Водовод а.д. Приједор
5. Одлука о начину преноса сталних средстава из помоћне у главну књигу сталних средстава водоводне инфраструктуре Водоводу а.д.
6. Ревидирани План капиталних инвестиција града Приједор (2021-2023. година) за 2023. годину
7. Приједлог Одлуке о прихватању задужења Града Приједор код Европске инвестиционе банке по "Пројекту водовода и канализације
9. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту
10. Приједлог Рјешења о именовање в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту
11. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за образовање, здравство и социјалну заштиту, пронаталитетну и д
12. Приједлог Рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за образовање, здравство и социјалну заштиту, пронаталитетну и де
13. Приједлог Рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој
14. Приједлог Рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за пољопривреду и рурални развој
15. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. дирекора ЈУ Позориште "Приједор" у Приједору
16. Приједлог Рјешења о именовању директора ЈУ Позориште "Приједор" у Приједору
17. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. директора ЈУ Галерија "Сретен Стојановић" Приједор
18. Приједлог Рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Галерија "Сретен Стојановић" Приједор
19. Приједлог Рјешења о разјешењу члана Управног одбора Туристичке организације града Приједора
20. Приједлог Рјешења о разјешењу члана Управног одбора ЈЗУ Градска апотека Приједор
21. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за културу, број: 01-111-22/22
22. Приједлог Одлуке о оснивању Мјесне заједнице "АЕРОДРОМСКО НАСЕЉЕ"
23. Приједлог Одлуке о оснивању Мјесне заједнице "БАБИЋИ"
24. Приједлог Одлуке о оснивању Мјесне заједнице "ПЕЋАНИ"
25. Приједлог Одлуке о оснивању Мјесне заједнице " ТОМАШИЦА"
26. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о мјесним заједницама са прегледом територијалног разграничења мјесних зајед
27. Приједлог Одлуке о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница
28. Приједлог Одлуке о Програму уређења грађевинског земљишта за 2023. годину
29. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2023. години
30. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског земљишта за 2023. годину
31. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних
32. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2023. годину
33. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2023. годину
34. Приједлог Одлуке о доношењу Измјене дијела Регулационог плана Рудника жељезне руде "Омарска"
35. Приједлог Одлуке о доношењу Измјене дијела Измјене и Допуне Регулационог Плана централне зоне Приједора са споменичким комп
36. Приједлог Одлуке о доношењу Измјене дијела Регулационог плана насеља "Пећани" - секција 1 и секција 2
37. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са споме
38. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Измјене дијела Урбанистичког пројекта за дио насеља Урије Центар - УП "Те
40. Извјештај о раду Одбора за жалбе Града Приједор у 2022. години
41. Извјештај о реализацији Уговора о пружању јавних водних услуга на подручју града Приједор за период 01.01.2022.-31.12.2022.
42. Приједлог Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју Града Приједор за 2023. годину
43. Извјештај о реализацији Програма употребе средстава од боравишне таксе на подручју Града Приједор за 2022. годину
44. Приједлог Одлуке о оснивању пословне јединице Туристичке организације Града Приједор "Поткозарска кућа"
45. Информација о броју уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на подручју града Приједор у 2022. години
46. Информација о реализацији Програма коришћења средстава за подстицај у предузетништву, малим и средњим предузећима у 2022.
47. Информација о реализацији буџетских средстава за пољопривреду и рурални развој у 2022. години
48. Програм коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Приједора за 2023. годину
49. Одлука о усвајању Програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Приједора за 2
50. Информација о резултатима мјерења задовољства грађана јавним услугама (Пројекат МЕГ) за 2022. годину
51. Информација о проведеној анкети о задовољству грађана радом Скупштине града Приједор у 2022. години
52. Реферати из имовинско-правне области
- Приједлог Одлуке о преносу права посједа и права својине без накнаде - Антонић Душана Мићо
- Приједлог Одлуке о купопродаји земљишта - Антонић Душана Мићо
- Приједлог Одлуке о замјени непокретности - Торбица Владе Зорка

Архива - Записници

ДатумБрој сједницеФајл
27.02.202326. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.02.20233. посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
30.01.202325. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.12.202224. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.12.20222. посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
02.12.202223. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
07.09.202221. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.06.202220. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.06.202219. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
25.05.202218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.04.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.04.20221. Посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.202216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.02.202215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
03.12.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
26.11.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.10.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.09.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
25.08.20219. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
02.07.20218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.06.20217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
19.05.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
23.04.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
15.03.20213. сједница Скупштине града Приједор Записник
25.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Записник
03.02.20211. сједница Скупштине града Приједор Записник

Архива - Дневни ред

ДатумБрој сједницеФајл
15.12.2024----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2020-2024 ----------------------------------- Дневни ред
27.02.202327. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.02.20233. посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.01.202326. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.12.202224. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.12.202225. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.12.20222. посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
02.12.202224. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
02.11.202223. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
07.09.202222. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
17.08.202221. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.06.202220. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.05.202219. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.04.202218. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20221. Посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
16.02.202216. редовна сједница Скупштине града Дневни ред
29.12.202115. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
26.11.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
27.10.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.09.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
25.08.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
02.07.20219. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.06.20218. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
19.05.20217. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.04.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
15.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
04.03.20213. сједница Скупштине града Приједор 2 засједање Дневни ред
25.02.20213. сједница Скупштине града Приједор 1 засједање Дневни ред
03.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.12.20201. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
15.12.2020----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2016-2020 ----------------------------------- Дневни ред
12.08.202037. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
14.07.202036. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.06.20209. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.05.202035. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.04.20208. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.03.202035. сједница СКупштине града Приједора ОДГОДЈЕНА Дневни ред
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред