Најава сједница

15. редовна сједница Скупштине града Приједор

Број сједнице: 15. редовна сједница Скупштине града Приједор
Датум и вријеме одржавања: 29.12.2021. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједор
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
3. Приједлог Одлуке о усвајању буџета града Приједора за 2022.годину
4. Приједлог Одлуке о извршењу буџета града Приједора за 2022.годину
5. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Приједор за 2022.годину
6. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о приступању и изради Измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне При
7. Приједлог Одлуке о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација за 2022.годину
8. Приједлог Одлуке о мртвозорству на подручју Града Приједора за 2022.годину
9. Приједлог Одлуке о упису ограничења права својине
11. Приједлог Рјешења о поништењу Рјешења о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор, број: 01-111-84/21 од
12. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор
13. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор
14. Приједлог Рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Дјечијег вртића "Радост" Приједор
15. Приједлог Рјешења о поништењу Рјешења о разрјешењу директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор, број: 01-111-90/21
16. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор
17. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор
18. Приједлог Рјешења о именовању в.д директора ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор
19. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту
20. Приједлог Рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту
21. Приједлог Одлуке о давању сагласности о залагању имовине града за кредитно задужење "Аутотранспорт Приједор" а.д. Приједо
22. Извјештај о стипендирању ученика и студената у школској 2020/21. години и награђивање најуспјешнијих наставника и ученика
23. Информација о раду и утрошку средстава спортских клубова у 2020.години
24. Информација о школској 2020/21. години са приједлогом мјера за побољшање васпитно-образовног процеса

Архива - Записници

ДатумБрој сједницеФајл
03.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
26.11.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.10.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.10.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.09.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
25.08.20219. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
02.07.20218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.06.20217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
19.05.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
23.04.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
15.03.20213. сједница Скупштине града Приједор Записник
25.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Записник
03.02.20211. сједница Скупштине града Приједор Записник

Архива - Дневни ред

ДатумБрој сједницеФајл
15.12.2024----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2020-2024 ----------------------------------- Дневни ред
03.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
26.11.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
27.10.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.09.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
25.08.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
02.07.20219. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.06.20218. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
19.05.20217. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.04.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
15.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
04.03.20213. сједница Скупштине града Приједор 2 засједање Дневни ред
25.02.20213. сједница Скупштине града Приједор 1 засједање Дневни ред
03.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.12.20201. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
15.12.2020----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2016-2020 ----------------------------------- Дневни ред
12.08.202037. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
14.07.202036. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.06.20209. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.05.202035. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.04.20208. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.03.202035. сједница СКупштине града Приједора ОДГОДЈЕНА Дневни ред
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред