Најава сједница

24. редовна сједница Скупштине града Приједор

Број сједнице: 24. редовна сједница Скупштине града Приједор
Датум и вријеме одржавања: 02.12.2022. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједор
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
- Утврђивање престанака мандата предсједнику Скупштине града Приједора
1. Актуелни час
2. Нацрт Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2023.годину
3. Приједлог Правилника о евиденцији некретнина
4. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач Град Приједор
5. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Развојне Агенције града Приједора "ПРЕДА" При
6. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана управног одбора у ЈУ Галерија "Сретен Стојано
7. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка за избор и именовање чланова управних одбора и директора ја
8. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Приједор
9. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор и именовање предсједника и чланова одбора за жалбе Града Приједор
10. Приједлог Рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за друштвене дјелатности
11. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за образовање, здравство и социјалну заштиту и пронат
12. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине ор
13. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ "Дом здравља" Приједор
14. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ "Дом здравља" Приједор
15. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор
16. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ "Центар за приказивање филмова" Приједор
17. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о именима улица и тргова
18. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Измјене дијела Измјене и допуне Регулационог плана централне зоне Приједор
19. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Измјене дијела Регулационог плана насеља "Пећани" - Секција 1 и Секција 2
20. Извјештај о реализацији Одлуке о допунским правима бораца, ратних војних инвалида, породица погинулих и умрлих ратних војних
22. Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Срп
21. Резолуција за рјешавање питања о правима бораца, ратних војних инвалида, породица погинулих бораца и умрлих ратних војних
23. Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Срп
24. Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Срп
25. Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Срп
26. Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Срп
27. Информација о пословању привредних субјеката града Приједора за 2021.годину
28. Реферати из имовинско-правне области

Архива - Записници

ДатумБрој сједницеФајл
07.09.202221. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.06.202220. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.06.202219. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
25.05.202218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.04.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
28.04.20221. Посебна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.202216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.02.202215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
03.12.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
26.11.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
27.10.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.09.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
25.08.20219. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
02.07.20218. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
16.06.20217. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
19.05.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
23.04.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
29.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
15.03.20213. сједница Скупштине града Приједор Записник
25.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Записник
03.02.20211. сједница Скупштине града Приједор Записник

Архива - Дневни ред

ДатумБрој сједницеФајл
15.12.2024----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2020-2024 ----------------------------------- Дневни ред
02.11.202223. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
07.09.202222. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
17.08.202221. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.06.202220. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.05.202219. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
28.04.202218. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.202217. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20221. Посебна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
16.02.202216. редовна сједница Скупштине града Дневни ред
29.12.202115. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.12.202114. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
26.11.202113. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
27.10.202112. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.09.202111. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
25.08.202110. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
02.07.20219. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
16.06.20218. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
19.05.20217. редовна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.04.20216. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
29.03.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
15.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
04.03.20213. сједница Скупштине града Приједор 2 засједање Дневни ред
25.02.20213. сједница Скупштине града Приједор 1 засједање Дневни ред
03.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.12.20201. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
15.12.2020----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2016-2020 ----------------------------------- Дневни ред
12.08.202037. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
14.07.202036. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.06.20209. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.05.202035. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.04.20208. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.03.202035. сједница СКупштине града Приједора ОДГОДЈЕНА Дневни ред
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред