Најава сједница

6. редовна сједница Скупштине града Приједор

Број сједнице: 6. редовна сједница Скупштине града Приједор
Датум и вријеме одржавања: 23.4.2021. године са почетком у 10,00 часова
Мјесто одржавања: Сала Скупштине града Приједор
ДНЕВНИ РЕД
Дневни ред
3. Приједлог Одлуке о Програму уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину
4. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2021. години
5. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског земљишта за 2021. годину
6. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних п
7. Приједлог Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину
8. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину
9. Приједлог Одлука о додјели награда и признања
10. Приједлог Одлуке о градским административним таксама
11. Приједлог Одлуке о издвајању средстава из буџета Града Приједор за област предшколског васпитања и образовања за 2021. г
12. Приједлог Одлуке о економској цијени услуге предшколске установе ЈУ Дјечији вртић "Радост" Приједор за 2021. годину
13. Приједлог Одлуке о услузи јавне кухиње
14. Приједлог Рјешења о именовању Одбора за сарадњу са дијаспором
15. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју града Приједора
16. Приједлог Годишњег плана одржавања, рехабилитације и заштите локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју Г
17. Приједлог Краткорочног акционог плана за смањење загађености ваздуха суспендованим ПМ10 и ПМ 2,5 честицама за град Приједо
18. Приједлог Програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Града Приједор за 2021. годин
19. План имплементације Интегралне стратегије развоја града (2014-2024.године) за период 2021-2023. година
20. План капиталних инвестиција града Приједор за период 2021-2023. година
21. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника правобраниоца, Приједор за 2020. годину
22. Информација о раду матичних јавних установа из области културе за 2020. годину
- ЈУ Народна библиотека "Ћирило и Методије"
- ЈУ Музеј Козаре Приједор
23. Извјештај о раду јавних установа из области културе у 2020. години
- ЈУ Позориште "Приједор" Приједор
- ЈУ Галерија "Сретен Стојановић" Приједор
- ЈУ "Центар за приказивање филмова"
24. Извјештај о раду здравствених и социјалних установа на подручју Града Приједор у 2020. години
- ЈЗУ Дом здравља Приједор
- ЈУ Градска апотека Приједор
- ЈУ Центар за социјални рад Приједор
- ГО Црвени крст Приједор
25. Извјештај о раду ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор за 2020. годину
26. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор за 2020. годину

Архива - Записници

ДатумБрој сједницеФајл
29.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Записник
15.03.20213. сједница Скупштине града Приједор Записник
25.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Записник
03.02.20211. сједница Скупштине града Приједор Записник

Архива - Дневни ред

ДатумБрој сједницеФајл
15.12.2024----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2020-2024 ----------------------------------- Дневни ред
29.03.20215. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
15.03.20214. редовна сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
04.03.20213. сједница Скупштине града Приједор 2 засједање Дневни ред
25.02.20213. сједница Скупштине града Приједор 1 засједање Дневни ред
03.02.20212. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
30.12.20201. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
15.12.2020----------------------------------- Скупштина Града Приједор 2016-2020 ----------------------------------- Дневни ред
12.08.202037. сједница Скупштине града Приједор Дневни ред
14.07.202036. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.06.20209. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.05.202035. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.04.20208. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.03.202035. сједница СКупштине града Приједора ОДГОДЈЕНА Дневни ред
11.03.20207. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
28.02.20206. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
18.02.20205. посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.02.202034. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.12.201933. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
26.11.201932. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
07.11.201931. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
22.10.201930. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
03.10.201929. сједница Скупштине Града Дневни ред
13.09.201928. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
04.09.201927. сјединца Скупштине Града Дневни ред
17.07.201926. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
25.06.201925. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
21.06.201924. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
10.05.20193. Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
17.04.201923. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.02.201922. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
12.12.201821. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
14.11.201820. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
29.08.2018Посебна сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
01.08.201819. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
13.06.201818. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред
23.05.201817. сједница Скупштине града Приједора Дневни ред