Агенција за економски развој Града Приједора "ПРЕДА-ПД"

Агенција за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД"

Агенција за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД" (Линк)

Агенција је основана у складу са Законом о подстицају развоја предузетништва и малих и средњих предузећа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 64/02, 34/06) и Законом о јавним службама („Службени гласник Републике Српске“ број 17/92).
У каснијим годинама извршено је усклађивање оснивачких аката Агенције за економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ са Законом о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број 68/07), Законом о подстицању развоја малих и средњих предузећа - Пречишћени текст (“Службени гласник РС”, број 23/09), Законом о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања („Службени гласник Републике Српске“ број 74/10), Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 119/10).

“Циљ овог закона је стварање повољног пословног окружења, подстицање оснивања, раста и развоја малих и средњих предузећа, повећање њихове конкурентности стварањем иновација и развијањем свијести о значају МСП и предузетништва за економски развој.“

Активности Агенције
Ми развијамо и имплементирамо развојне пројекте у сиједећим секторима:
Економски развој
Друшвени развој
Заштита животне средине и Енергетска ефикасност

Организациона шема
У свом раду, све организационе јединице и сви реферати по својим линијама рада имају обавезу да сарађују са свим организацијама и институцијама које раде на подручју града Приједора у циљу креирања заједничких пројеката или наступа према другим странама.