КатегоријаНазив пројектаОпис пројектаДокумент
ПољопривредаПравилник о подстицајима из пољопривреде и Правилник по литри млијека за 2022. годинуКорисници: Пољопривредни произвођачи
Правилником о условима и начину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи и руралном развоју на територији града Приједора за 2022. годину прописани се услови које су пољопривредни произвођачи, физичка и правна лица, обавезни испунити при остваривању права на новчане подстицаје и друге облике подршке, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате подстицаја, потребна документација и рокови за подношење захтјева.
Правилник за реализацију пројекта "Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека" којим су прописани услови за остваривање права на премију по литру произведног и проданог крављег млијека у току 2021/2022. године.

Правилник о подстицајима из пољопривреде и Правилник по литри млијека за 2022. годину
ПољопривредаПравилник о кориштењу средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у 2022. годиниКорисници: Пољопривредни произвођачи
Правилником о кориштењу средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике у 2022. години утврђује се начин кориштења средстава прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике, и то: услови за остваривање права на новчана средства за извршену набавку минералних ђубрива за прољетну сјетву кукуруза, потребна документација и рок за подношење захтјева.
Правилник о кориштењу средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у 2022. години
ПривредаПравилник коришћења буџетских средстава у области привреде за 2021. годинуКорисници: Незапослена лица, привредна друштва, правна лица и предузетници

Циљ Правилника је подстицање развоја, унапређење пословног амбијента, повећање обима економске активности и предузетништва, повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа.
Специфични циљеви су подршка у покретању пословања, запошљавање нових радника, запошљавање младих ВСС кадрова и развој и стандардизација система управљања.

Пријава - самозапошљавање и женско
предузетништво

Пријава - запошљавање младих ВСС и нових
радника

Пријава - сертификација
Правилник коришћења буџетских средстава у области привреде за 2021. годину
ПривредаПравилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСПКорисници: Привредна друштва и предузетници

Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП, има за циљ повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих предузећа, гдје се кроз увођење нових технологија и технолошких процеса повећава број запослених код привредних субјеката и пружа подршка пословним субјектима на подручју града Приједора.

Пријава - јачање конкурентности МСП
Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП
ПривредаПравилник за реализацију средстава за ублажавање посљедица изазваних пандемијом вирусом корона код пословних субјеката - 2021.Корисници: Пословни субјекти

Град Приједор доноси Правилник за реализацију
средстава за ублажавање посљедица изазваних
пандемијом вирусом корона код пословних
субјеката на подручју града Приједора у току
2021. године , којим се обезбјеђује подршка
пословним субјектима за очување радних мјеста.

Пријава - узблажавање посљедица изазваних
пандемијом вирусом корона

Правилник за реализацију средстава за ублажавање посљедица изазваних пандемијом вирусом корона код пословних субјеката - 2021.