КатегоријаНазив пројектаОпис пројектаДокумент
ПољопривредаПравилник о условима и начину остваривања подстицаја у пољ. произ. и руралном развоју на тер. града Приједора за 2023. годинуКорисници: Пољопривредни произвођачи

Правилником о условима и начину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи и руралном развоју на територији града Приједора за 2023. годину (у даљем тексту: Правилник) прописују се услови које су пољопривредни произвођачи, физичка и правна лица, обавезни испунити при остваривању права на новчане подстицаје и друге облике подршке, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате подстицаја, потребна документација и рокови за подношење захтјева.
Правилник о условима и начину остваривања подстицаја у пољ. произ. и руралном развоју на тер. града Приједора за 2023. годину
ПољопривредаПодршка подизању пластеникаКорисници: Пољопривредни произвођачи

Овим правилником прописују се услови за остваривање права на финансирање набавке пластеника, површине 40 м2, потребна документација, рокови за подношење захтјева, контрола и надзор.
Правилник за реализацију пројекта Подршка подизању пластеника на подручју града Приједора
ПољопривредаПравилник о суфинансирању набавке минералног ђубрива за прољетну сјетву кукуруза у 2023. годиниКорисници: Пољопривредни произвођачи

Овим правилником утврђује се начин кориштења средстава прикупљених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике, и то: услови за остваривање права на новчана средства за извршену набавку минералних ђубрива за прољетну сјетву кукуруза, потребна документација и рок за подношење захтјева.

Правилник о суфинансирању набавке минералног ђубрива за прољетну сјетву кукуруза у 2023. години