Предшколско образовање

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ


ЈУ Дјечији вртић "Радост" је установа од посебног друштвеног интереса чији је оснивач Град Приједор, а основна дјелатност установе је предшколско васпитање и образовање дјеце узраста од 10 мјесеци до 6 година, цјелодневни боравак и брига о дјеци.

ЈУ Дјечији вртић "Радост" у свом саставу има 6 објеката на подручју Града и сви су у функцији васпитно-образовне дјелатности:

- Централни објекат "Радост", улица Вука Караџића 21, намјенски грађен објекат за 10 васпитних група. 3 групе су јасличког узраста од 1-3 године и 7 вртићких група од 3-6 година.

- Дјечији вртић "Ђурђевак" у насељу Урије, ул. Светозара Марковића, монтажни објекат за 4 васпитне групе узраста од 2-6 година.

- Дјечији вртић "Цврчак", адаптиран простор у згради Ц-3 ул. Меше Селимовић, Пећани, млађа јасличка група, узраста од 1-3 године.

- Дјечији вртић "Сњежана", у згради Б-2 у улици Меше Селимовић, 2 мјешовите групе, једна узраста од 3 до 4 године, а друга од 5 до 6 година.

- Дјечији вртић "Палчић"- Омарска (простор мале школе) за 1 васпитну групу узраста од 3 до 6 година.

- Дјечији вртић у Козарцу "Бамби", Улица А. Мелкића, 1 мјешовита васпитна група од 3-6 година.

У овим објектима смјештено је око 450 дјеце распоређених у 19 васпитних група.


ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ“ ПРИЈЕДОР
Телефон: 052/243-020
Адреса: Вука Караџића 21
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор:Татјана Брдар