Основно образовање

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Основно образовање се одвија у 12 централних школа са својим подручним одјељењима. У области основног образовања егзистира и ЈУ "Центар Сунце" Приједор, те Музичка школа "Саво Балабан".

ЈУ ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“ ПРИЈЕДОР
Телефон: 052/242-960
Адреса: Рудничка 13
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Сања Муњиза

ЈУ ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ПРИЈЕДОР
Телефон: 052/240-670
Адреса: Бранислава Нушића 7
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Здравко Будимир

ЈУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПРИЈЕДОР
Телефон: 052/231-201
Адреса: Пећани бб
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Гина Грубан

ЈУ ОШ“ ПЕТАР КОЧИЋ“ ПРИЈЕДОР
Телефон: 052/237-759
Адреса: Петог корпуса бб
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Горана Босанчић

ЈУ ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ БРЕЗИЧАНИ
Телефон: 052/339-605
Адреса: Брезичани бб
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Јована Јазић

ЈУ ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“ ТРНОПОЉЕ
Телефон: 052/320-066
Адреса: Трнопоље бб
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Маја Бјељац

ЈУ Музичка школа „Саво Балабан“ ПРИЈЕДОР
Телефон: 052/240-090
Адреса: Бранислава Нушића 9
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Аљоша Новаковић

ЈУ ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ПЕТРОВО
Телефон:052/370-024
Адреса:Ћела бб
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Мићо Граховац

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ БУСНОВИ
Телефон: 052/347-113
Адреса: Буснови бб
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Миланка Тевановић

ЈУ ОШ “ МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“ ЉУБИЈА
Телефон: 052/360-014
Адреса: Драге Лукића бб
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Јелена Тодић

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ОМАРСКА
Телефон: 052/ 331-210
Адреса: Вука Караџића бб
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: В.Д. Бобан Берић

ЈУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“ ЛАМОВИТА
Телефон: 052/355-122
Адреса: Ламовита 68
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Маринко Вучковац

ЈУ ОШ „КОЗАРАЦ“ КОЗАРАЦ
Телефон: 052/346-042
Адреса: Маршала Тита бб
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Едита Велић

ЈУ „Центар Сунце“ ПРИЈЕДОР
Телефон: 052/212-557
Адреса: Краља Александра 6
< E-mail: > Контакт < e-mail >
Директор: Слађана Радаковић