Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Рашковац

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И УЛИЦЕ:
ПРИЈЕДОР (Мухарема Суљановића (од броја 20 са десне стране и броја 17 са лијеве стране па до краја улице), Скопска, Авде Ћука, Раде Кончара, Шеноина, Славише Вајнера Чиче, Сутјеска, 25. новембра, Омладинска, Ахмета Бабића, 8. марта, Жарка Згоњанина (сви кућни бројеви од броја 3 па до краја улице), Жртава Фашистичког терора, Михајла Ђукића, Момчила Поповића, Колубарска, Смаје Алишића, Мостарска, Нова, Рахима Бајрамовића, Дорис Бајило и засеок - Коврлије)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Зграда мјесне заједнице у Улици 25. новембра бб

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Чиркић Мурис

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Приједор Центар

СТРУЧНИ САРАДНИК: Бјељац Драгана

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/216-231