Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Омарска

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
ОМАРСКА (улице: Светога Саве, Милоша Обилића, Цара Лазара, Краља Петра И Ослободиоца, Рудничка, Јована Рашковића, Николе Тесле, Доситеја Обрадовића, Петра Кочића, Николе Пашића, Његошева, Вука Караџића, Војводе Синђелића, Козарска, Карађорђева и Проте Витомира Малешевића)
ДОЊА ОМАРСКА (Пушци, Прцаћи, Музгоње, Рељићи, Гаврановићи, Коњевићи и Раковићи)
СРЕДЊА ОМАРСКА (Анђићи, Јокићи, Тимарци, Ћатићи, Мамићи, Ћупи, Делићи, Вучете, Старчевићи, Грабовци, Гајићи, Секулићи, Лајићи и Обрадовићи)
ДОЊА ЛАМОВИТА (Косови, Росићи, Кешини, Јаковљевићи, Милетићи, Брдари, Вучковићи, Дроњићи, Здјелари, Врховци, Давидовићи и Стевковићи)
СРЕДЊА ЛАМОВИТА (Малићи, Нишевићи, Гаврановићи, Берићи, Лајићи, Маленчићи, Панићи, Протићи и Врховци)
НИШЕВИЋИ (Преради, Врачари, Романићи, Мијатовићи, Радићи, Зрнићи, Кременовићи, Млинаревићи, Средићи, Савићи, Дабићи, Вучковци и Келе)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Зграда мјесне заједнице у Улици Вука Караџића бб

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Романић Жељко

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Омарска

СТРУЧНИ САРАДНИК: Миодраговић Радивој

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/333-880