Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Љубија

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
ЉУБИЈА (улице: Драге Лукића, Тоне Перића, Рударска, ВИ Крајишке бригаде, Хасана Кикића и Трг Првог маја)
БРИШЕВО (Атлије, Варцарево – Редак)
ЖУНЕ (Висока главица и Језеро)
РАЉАШ (Дејановићи и Дринчићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Зграда Дома здравља у Улици Драге Лукића бб у Горњој Љубији

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Праштало Горан

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Љубија

СТРУЧНИ САРАДНИК: Ковачевић Нада

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/360-399