Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Љескаре и Калајево

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
ЉЕСКАРЕ (Грбићи, Адамовићи, Дубочај, Билбије и Шарићи)
КАЛАЈЕВО (Жунићи, Комљеновићи и Бришевци)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Љескаре

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Средић Недељко

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Љубија

СТРУЧНИ САРАДНИК: Ковачевић Нада

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/360-399