Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Козаруша

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
КОЗАРУША (Бешићи, Махмуљини, Талићи, Чиркини, Жерићи, Деумићи, Хаскићи, Туркановићи, Мушићи, Сушићи, Мелкићи, Бешлагићи, Мујкановићи, Грозданићи, Даутовићи, Блажевићи, Сивци и Дурачци)
ГОРЊИ ГАРЕВЦИ (Кончари, Борићи, Сарајлићи, Радошљевићи, Ритани, Влачине, Црногорци, Анђелићи, Стевићи, Јаузи и Стари воћњак)
ЈАРУГЕ (Кончари, Борићи, Кондићи, Пупавци, Буцале, Влачине, Костићи, Узелци, Кајтези и Крупљани)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Козаруша

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Трњанин Рефик

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Козарац

СТРУЧНИ САРАДНИК: Деумић Нихад

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/344-472