Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Козарац

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
КОЗАРАЦ (улице: Маршала Тита, Раде Кондића, Планинарска, Кемала Кључанина, Милана Врховца, Хасана Хушидића, Првомајска, Иве Лоле Рибара, Омладинска, Пионирска, Младена Стојановића, Партизанска, Емина Заимовића, 27.јула, 4.јула, 8.марта, Бараковачка, Бенковачка, Бањалучка, Београдска, Бранка Ћопића, Грмечка, Извиђачка, Сарајевска, Сисачка, Скендера Куленовића, Сухи брод, Стари град, Доњи Мутник, Горњи Мутник, Калате и Ахмета Мелкића)
БРЂАНИ (Мехмедагићи, Хоџићи, Карабашићи, Паратушићи, Хукићи, Таџићи, Мујићи, Филовићи, Хуремовићи, Алићи, Килићи, Мујановићи и Јавори)
ДЕРА (Бешићи, Бешлагићи, Рајковићи, Видовићи, Блажевићи, Кахримановићи, Хиркићи и Хегићи)
ХРНИЋИ (Дергићи, Мујкановићи, Балићи и Хуремовићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом у Улици Маршала Тита бб

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Авдагић Дервиша

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Козарац

СТРУЧНИ САРАДНИК: Деумић Нихад

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/344-472