Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Кевљани

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И ЗАСЕОЦИ:
КЕВЉАНИ (Кевци, Хаџићи, Гарибовићи, Јакуповићи, Стари јаз, Пидићи, Чехајићи, Јакуповићи – Пољаци, Мурићи и Чолићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Кевљани

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Кевац Сенад

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Омарска

СТРУЧНИ САРАДНИК: Миодраговић Радивој

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/333-880