Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Горњи Јеловац

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И ЗАСЕОЦИ:
ГОРЊИ ЈЕЛОВАЦ (Букова Коса, Ћиверице, Пољане, Д. и Г.Ријека, Лазићи, Алексићи, Д. и Г. Продани, Виле, Пилиповићи, Вулетићи, Цвијићи, Лукићи, Шормази, Д.и Г. Мацуре, Бокани и Стрике)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Подручна школа „Петар Кочић“ Горњи Јеловац

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Мацура Радомир

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Приједор 2

СТРУЧНИ САРАДНИК: Марић Рајко

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/236-833