Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Бишћани

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО И ЗАСЕОЦИ:
БИШЋАНИ (Средице, Крчевине, Центар, Равине, Кадићи, Мркаљи и Хегићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Друштвени дом Бишћани

ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Амел Мркаљ

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Хамбарине

СТРУЧНИ САРАДНИК: Мујџић Амра

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/365-112