Мјесне заједнице - детаљи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

МЗ Божићи

НАСЕЉЕНА МЈЕСТА И ЗАСЕОЦИ:
БОЖИЋИ (Радаковићи, Коврлије, Стонице, Марјановићи и Ковачевићи)
МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ (Рајлићи, Стегићи, Бановићи и Радишићи)

СЈЕДИШТЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Бивша подручна школа у Малом Паланчишту

ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА: Бановић Стојан

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА: Приједор 2

СТРУЧНИ САРАДНИК: Гаврановић Драшко

БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 052/236-833