Међународна сарадња

Град - опис
Иркутск /Руска Федерација/ септембар 2015.године
Маниса /Турска/ март 2007.године
Кикинда /Република Србија/ новембар 2007.године
Демир Хисар /Македонија/ август 2007.године
Бовец /Словенија/ децембар 2009.године
Панчево /Србија/ 1994.године
Сунд /Норвешка/ 2002.године
Тренто / Италија/ 1999.године
Ново место /Словенија/
Велење /Словенија/ 2018.године
Крагујевац /Србија/
Град Нингбо /Кина/ 2015.године
Инђија/Србија/ фебруар 2021. године