Матични уреди

Матични уреди града Приједора

На територији Града Приједора формирано је пет матичних подручја:

1. Матично подручје Приједор за насељена мјеста: Алишићи, Бишћани Божићи, Брезичани, Велико Паланчиште, Гомјеница, Горња Драготиња, Горња Јутрогошта, Горња Пухарска, Горњи Јеловац, Горњи Орловци, Доња Драготиња, Доњи Гаревци, Доњи Орловци, Зецови, Мало Паланчиште, Марини, Ништавци, Орловача, Приједор, Раковчани, Расавци, Ризвановићи, Хамбарине, Цикоте, Црна Долина, Чараково, Чејреци и Чиркин Поље.

2. Матично подручје Омарска за насељена мјеста: Бистрица, Градина, Јелићка, Кевљани, Криваја, Ламовита, Марићка, Нишевићи, Омарска и Петров Гај,

3. Матично подручје Козарац за насељена мјеста: Бабићи, Брђани, Горњи Гаревци, Дера, Јаруге, Камичани, Козарац, Козаруша, Трнопоље и Хрнићи,

4. Матично подручје Љубија за насељена мјеста: Бришево, Горња Равска, Горњи Волар, Доња Равска, Доњи Волар, Жуне, Југовци, Калајево, Љескаре, Љубија, Миска Глава, Раљаш, Тисова и Шурковац,

5. Матично подручје Ракелићи за насељена мјеста: Буснови, Гаћани, Миљаковци, Пејићи, Петрово, Ракелићи, Саничани и Томашица.

Матичне књиге се воде за матично подручје Приједор у сједишту Матичне службе Града Приједора, а за матична подручја Омарска, Козарац, Љубија и Ракелићи у сједиштима мјесних канцеларија у Омарској, Козарцу, Љубији и Ракелићима.

У мјесним канцеларијама се обављају сљедећи послови и задаци:
- Грађанска стања (матичне књиге, изводи, држављанства, лична имена, матични бројеви и др.)
- Овјере потписа, рукописа и преписа,
- Издавање увјерења из јавних регистара – матичних књига,
- Издавање радних књижица.

Контакт телефони и радно вријеме Матичне службе и мјесних канцеларија:

Матична служба Града Приједор
Телефон: 052/245-147, 052/245-148 и 052/245-149
Радно вријеме: понедељак – петак од 7.30 до 15.30

Мјесна канцеларија Омарска
Телефон: 052/333-218
Радно вријеме: понедељак – петак, од 7.30 до 15.30

Мјесна канцеларија Козарац
Телефон: 052/344-473
Радно вријеме: понедељак – петак, од 7.30 до 15.30

Мјесна канцеларија Љубија
Телефон: 052/360-093
Радно вријеме: уторак и четвртак, од 7.30 до 15.30

Мјесна канцеларија Ракелићи
Телефон: 052/340-700
Радно вријеме: понедељак, сриједа и петак , од 7.30 до 15.30