Аматеризам у области културе

АМАТЕРИЗАМ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Према броју друштава и удружења из области аматеризма у култури, броју њихових чланова као и средствима суфинансирања, град Приједор је једна од водећих локалних заједница у Републици Српској.

Када говоримо о аматеризму у култури, град Приједор посвећује посебну пажњу културно-умјетничким друштвима, јер су то организације са највише аматерских чланова, те се број друштава повећава из године у годину. Град Приједор суфинансира рад културно-умјетничких друштава и удружења из ове области, те помаже при изградњи подручних домова културе или простора у мјесним заједницама у којим друштва обављају своје активности.

Политика подршке друштвима и удружењима из ове области нашла је своју потврду у програмским активностима ових организација. Свако друштво промовише и његује културну традицију народа наше локалне заједнице, те развија мултикултуралност и мултиетничност. Примајући у госте слична друштва из окружења и иностранства, доприносимо позитивној слици града Приједора, као града са богатом традицијом у умјетности и аматеризму у култури. Гостујући у иностранству, наша друштва на најбољи начин представљају Приједор на међународним фестивалима и појединачним наступима те на тај начин промовишу традицију и обичаје нашег краја.
У 2023. години Град Приједор суфинансира рад 18 културно-умјетничких друштава и удружења из области аматеризма у култури.

Ријеч је о сљедећим културно - умјетничким друштвима и удружењима:

- Српско културно - умјетничко друштво "Др Младен Стојановић" Приједор
- КУД "Душан Пантелић" Буснови
- КУД "Козара" Чиркин Поље
- КУД "Осман Џафић" Пухарска
- КУД "Омарска" Омарска
- КУД "Козара" Доња Љубија
- КУД "Шареница" Доња Драготиња
- КУД "Милан Егић" Брезичани
- КУД "Бројаница" Петрово
- КУД "Козара" Козарац,
- Српско пјевачко друштво "Вила"
- Удружење "Жене у умјетности" Приједор
- Удружење грађана Милош Зец и оркестар хармоника "Небеска слава",
- Удружење ликовних умјетника, Приједор
- Удружење за очување традиције Приједор
- Удружење "Градски хор" Приједор
- Удружење Босански културни центар у Приједору
- Завичајно друштво "Патрија" Јеловац