Аматеризам у области културе

АМАТЕРИЗАМ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Према броју друштава и удружења из области аматеризма у култури, броју њихових чланова, те висини додијељених средстава, град Приједор спада у водеће локалне заједнице у Републици Српској.

Када говоримо о аметеризму у култури град Приједор посвећује посебну пажњу културно-умјетничким друштвима, јер су то организације са највише аматерских чланова, те се број друштава повећава из године у годину. Град Приједор суфинансира рад културно-умјетничких друштава и удружења из ове области, те помаже при изградњи подручних домова културе или простора у мјесним заједницама у којим друштва обављају активности.

Политика подршке друштвима и удружењима из области аматеризма у култури нашла је своју потврду у програмским активностима ових организација. Свако друштво промовише и његује културну традицију народа наше локалне заједнице, те развија мултикултуралност и мултиетничност. Примајући у госте слична друштва из окружења и иностранства доприносимо позитивној слици града Приједора, као града са богатом традицијом у умјетности и аматеризму у култури. Гостујући у иностранству, наша друштва на најбољи начин представљају наш град на међународним фестивалима и појединачним наступима промовишу традицију и обичаје нашег краја.

Град Приједор суфинансира рад 11 културно-умјетничких друштава и три удружења из области аматеризма у култури.

КУД-ови и удружења која се суфинансирају из буџета Града

- СКУД "Др Младен Стојановић", Приједор
- КУД "Душан Пантелић", Буснови
- КУД "Козара", Чиркин Поље
- КУД "Осман Џафић", Пухарска
- КУД "Омарска", Омарска
- КУД "Козара", Доња Љубија
- КУД "Брдо", Хамбарине
- КУД "Шареница", Доња Драготиња
- КУД "Саничани", Саничани
- КУД "Милан Егић", Брезичани
- Удружење "Жене у умјетности", Приједор
- Удружење ликовних умјетника, Приједор
- Удружење за очување традиције, Приједор
- КУД "Козара", Козарац