Јавнa комуналнa предузећа

Јавна комунална предузећа

На подручју града Приједора постоје 6 јавних комуналних предузећа („Комуналне услуге“ а.д. Приједор, „Водовод“ а.д. Приједор, „Топлана“ а.д. Приједор, и „Градска тржница“ а.д. Приједор, „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор и ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор), чија је основна дјелатност од општег и друштвеног интереса за грађане Приједора. Успјешно обављање било које од дјелатности, с којима се ова предузећа баве, није могуће без партнерског односа истих са локалном заједницом и релевантним субјектима града Приједора. Већински власник јавних предузећа и установа је град Приједор.

„ВОДОВОД“ а.д. Приједор
Козарска 87
Број телефона: 052-236-600
Контакт < e-mail >
< web > презентација
Систем водоснабдијевања и канализације у Приједору је почео 1961. године оснивањем комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Приједор. Основна дјелатност предузећа је обављање јавне водне услуге водоснабдијевања око 70.000 становника и одводња отпадних вода.

„КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ а.д. Приједор
Козарска 87
Број телефона: 052-237-177
Контакт < e-mail >
< web > презентација
Предузеће је основано 1961. године. Основне дјелатности предузећа су сакупљање, одвоз и депоновање градског отпада, одржавање јавне хигијене, одржавање градског зеленила и погребне услуге.

„ТОПЛАНА“ а.д.Приједор
Рудничка 66
Број телефона: 052-231-779
Контакт < e-mail >
< web > презентација

Приједор је 1971. године кренуо у пројекат производње и дистрибуције топлотне енергије. Данас Топлана коришћењем стручних способности запослених радника пружа корисницима квалитетну услугу производње и дистрибуције топлотне енергије.

„ГРАДСКА ТРЖНИЦА“ а.д. Приједор
Милоша Обреновића 5
Број телефона: 052-232-494
Контакт < e-mail >
„Градска тржница“ а.д. Приједор је предузеће које се бави пружањем тржно-пијачних услуга настала диобом Јавног предузећа „Комград“ Приједор 2000. године. Основну дјелатност чини трговина на мало на тезгама и пијацама тј. пружање услуга трећим лицима која користе простор којим управља тржница.

„АУТОТРАНСПОРТ ПРИЈЕДОР“ а.д. Приједор
Руди Чајавеца 1
Број телефона: 052-240-150
Контакт < e-mail >
< web > презентација
Предузеће „Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор основано је 2010. године као затворено акционарско друштво чији је власник Град Приједор. Основна дјелатност предузећа је превоз путника.

ЈП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ Приједор
Милоша Обреновића 18ц
Број телефона: 052-231-402
Контакт < e-mail >
< web > презентација
ЈП Завод за изградњу града Приједор је предузеће од локалног интереса настало 2006. године. Основна дјелатност је обављање послова стручно-сервисне институције за планирање и реализацију, контролу и надзор изградње и урбаног развоја у граду Приједор.

Извјештаји о раду јавних комуналних установа и предузећа усвојени су закључком на Скупштини града дана 21.04.2017. године (Службени гласник Града Приједор 6/17).

Документи