Непрофитно социјално становање

НЕПРОФИТНО-СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА


- Шта је непрофитно социјално становање?
Непрофитно социјално становање јесте обезбјеђивање пристојних услова становања грађанима који то не могу да остваре по тржишним условима и без помоћи државе.

- Зашто је потребно уредити непрофитно социјално становање?
Претходни 45-годишњи период социјализма, у којем се држава систематски бавила рјешавањем стамбених питања запослених, те послијератна приватизација станова и повлачење државе из области рјешавања стамбене проблематике грађана довели су не мали број грађана у изузетно неповољан положај. За већину грађана рјешавање стамбеног питања без помоћи државе је недостижно.

Истраживања су показала да огроман постотак грађана још увијек нема рјешено стамбено питање (живе код родитеља или су подстанари) а укупна мјесечна примања код знатног броја грађана указују на то да живе у границама зоне сиромаштва, те да нису у могућности да себи обезбједе пристојне услове становања.

У септембру 2013. године усвојена је стратегија непрофитно социјалног становања која представља заједничку визију и спремност свих заинтересованих страна да кроз сарадњу и партнерске односе допринесу квалитетним условима становања становника Приједора.

- Које су циљне групе?
Изградња ове врсте станова намјењена је:
- Младим брачним паровима
- Самохраним родитељима
- Особама са инвалидитетом и посебним потребама
- Избјеглим и расељеним лицима
- Ромској популацији
- Домаћинствима угроженим у временским непогодама (поплаве и остало)
- Свима који не могу самостално да ријеше стамбено питање

- Који је циљ увођења НСС?
Циљ увођења непрофитно социјалног становања је да се изградњом станова омогући да одређене циљне групе корисика ријеше своје стамбено питање кроз повољан закуп до трајног рјешења.

Порука за инвеститоре
Град Приједор има обезбјеђене локације за изградњу стамбених јединица непрофитно социјалног становања и позива све потенцијалне инвеститоре и донаторе како би се кроз јавно-приватна партнерства развијало НСС за добробит грађана Приједора.
Непрофитно-социјално становање у граду Приједору постоји на двије локације и то:
- Улица Вука Караџића број 19 - 5 станова;
- Улица Меше Селимовића бб - 50 станова;

У оквиру Регионалног стамбеног програма за смјештај избјеглица и расељених лица планирана је изградња још 52 стамбене јединице у насељу Рашковац на принципу непрофитног-социјалног становања.