Пословно окружење - пословна зона

Индустријска зона ЦЕЛПАК
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ: 10,2 хектара
ТИП ЗОНА: < Greenfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Град Приједор
ИНФРАСТРУКТУРА: Дјелимично завршена (приступне цесте, индустријска жељезница, струја, телекомуникације, комуналне услуге)

Индустријска зона СВАЛЕ
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ: 22 хектара
ТИП ЗОНА: < Greenfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, транспорт, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Мјешовити јавни / приватни
ИНФРАСТРУКТУРА: Дјелимично завршена
ОСТАЛО: Могућност спајања или раздвајања парцела у складу с потребама инвеститора

Индустријска зона АУТОТРАНСПОРТ
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ: 3,5 хектара ПОВРШИНА: Од 1.000 до 2.500 м2
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, транспорт, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Град Приједор
ИНФРАСТРУКТУРА: Завршена ( асфалтиране цесте, струја, телекомуникације, комуналне услуге)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора

Индустријска зона НОВА ВАТРОСТАЛНА
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ: 5,3 ха ПОВРШИНА: 15.000 м2
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, транспорт, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Извршене (асфалтирана унутрашња цеста, развијени одводни систем, хидро и електроенергетска мрежа с два трансформатора од 1000 кВА)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора

Пословна зона < AUTOMAX >
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ: 1,5 хектара ПОВРШИНА: 2 x 900 квадратних метара
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, транспорт, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Довршена (унутрашња асфалтирана цеста и додатна површина, трансформатор с електричним енергијом 2 x 630 кВА, водовод, канализација, мини топлана, лифт)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора

Индустријска зона < ,,Lasta Company" >
УКУПНА ЗЕМЉИШТА: 7,5 ха ПОВРШИНА: 8.000 м2
ВРСТА ЗОНЕ: < Greenfield > и < brownfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, транспорт, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Извршена (унутрашња асфалтирана цеста, индустријска жељезничка пруга, трансформатор с 2 x 630 кВА, дио водоводне мреже, канализација)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора

< Braunfild > локација Љубија
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ: 1.200 квадратних метара ПОВРШИНА: 300 квадратних метара
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Завршено (цестовни прикључак, струја, водоводни прикључак, канализација)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора

Браунфилд локација ,,Чајавец" Љубија
УКУПНА ЗЕМЉИШТА: 3.274 квадратних метара ПОВРШИНА: 2.500 квадратних метара
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња, администрација, складиште, логистика, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Завршено (цестовни прикључак, струја, водоводни прикључак, канализација)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
УКУПНА ЗЕМЉИШТА: 7.650 м2
ТИП ЗОНА: < Greenfield >
СВРХА: Пољопривредно земљиште с могућношћу промјене стања у грађевинско земљиште
ВЛАСНИШТВО: Приватно
ИНФРАСТРУКТУРА: Без инфраструктуре (близина главне цесте М15 Козарска Дубица - Приједор - Сански Мост)
ОСТАЛО: Могућа изградња бензинске пумпе... која се налази на 7 километара од центра града