Пословно окружење - пословна зона


На територији Града Приједора је просторним планом предвиђено 5 локација у сврху изградње индустријских зона ("Целпак", "Чиркин поље", "Балтине баре", "Омарска-Паљуге" и "Камичани"), док је за 2 индустријске зоне ("Целпак" и "Чиркин поље") урађена просторно планска документација и до данас је реализован већи број активности на оспособљавању и стављању у функцију зоне "Целпак".

На територији Града Приједор постоји велики број шанси за инвестирање, < greenfield > и < brownfield > типа. < Brownfield > инвестиција подразумијева улагање у већ постојеће предузеће, док се под < Greenfield > инвестицијом подразумијева отварање новог предузећа.

Називи < Brownfield > и < Greenfield > се могу протумачити као браон земља, односно земља на којој већ нешто постоји и зелена земља, односно земља на којој ће тек нешто настати. Отуда називи са таквим метафорама.

GREENFIELD

Индустријска зона ЦЕЛПАК
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ: 10,2 хектара
ВРСТА ЗОНЕ: < Greenfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Град Приједор
ИНФРАСТРУКТУРА: Дјелимично завршена (приступне цесте, индустријска жељезница, струја, телекомуникације, комуналне услуге)
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/industrial-zone-celpak/

Индустријска зона СВАЛЕ
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ: 22 хектара
ВРСТА ЗОНЕ: < Greenfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, транспорт, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Мјешовити јавни / приватни
ИНФРАСТРУКТУРА: Дјелимично завршена
ОСТАЛО: Могућност спајања или раздвајања парцела у складу с потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/industrial-zone-svale/

Индустријска зона < ,,Lasta Company" >
УКУПНА ЗЕМЉИШТА: 7,5 ха
ВРСТА ЗОНЕ: < Greenfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, транспорт, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Извршена (унутрашња асфалтирана цеста, индустријска жељезничка пруга, трансформатор с 2 x 630 кВА, дио водоводне мреже, канализација)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/industrial-area-lasta-company/

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
УКУПНА ЗЕМЉИШТА: 7.650 м2
ВРСТА ЗОНЕ: < Greenfield >
СВРХА: Пољопривредно земљиште с могућношћу промјене стања у грађевинско земљиште
ВЛАСНИШТВО: Приватно
ИНФРАСТРУКТУРА: Без инфраструктуре (близина главне цесте М15 Козарска Дубица - Приједор - Сански Мост)
ОСТАЛО: Могућа изградња бензинске пумпе... која се налази на 7 километара од центра града
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ:

< Greenfield > локација "Аеродром 4``
УКУПНО ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА: цца 126.500 м2
ВРСТА ЗОНЕ: < Greenfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиштење, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Град Приједор
ИНФРАСТРУКТУРА: Без инфраструктуре
ОСТАЛО: Могућност спајања или цепања парцела у складу са потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/greenfield-location-aerodrom-4/

BROWNFIELD

Индустријска зона АУТОТРАНСПОРТ
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ: 3,5 хектара ПОВРШИНА: Од 1.000 до 2.500 м2
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, транспорт, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Град Приједор
ИНФРАСТРУКТУРА: Завршена ( асфалтиране цесте, струја, телекомуникације, комуналне услуге)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/industrial-zone-autotransport/

Индустријска зона НОВА ВАТРОСТАЛНА
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ: 5,3 ха ПОВРШИНА: 15.000 м2
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, транспорт, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Извршене (асфалтирана унутрашња цеста, развијени одводни систем, хидро и електроенергетска мрежа с два трансформатора од 1000 кВА)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/vatrostalna/

Пословна зона < AUTOMAX >
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ: 1,5 хектара ПОВРШИНА: 2 x 900 квадратних метара
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, транспорт, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Довршена (унутрашња асфалтирана цеста и додатна површина, трансформатор с електричним енергијом 2 x 630 кВА, водовод, канализација, мини топлана, лифт)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ:

< Braunfild > локација Љубија
УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ: 1.200 квадратних метара ПОВРШИНА: 300 квадратних метара
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Завршено (цестовни прикључак, струја, водоводни прикључак, канализација)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-ljubija/

< Braunfild > локација ,,Чајавец" Љубија
УКУПНА ЗЕМЉИШТА: 3.274 квадратних метара ПОВРШИНА: 2.500 квадратних метара
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња, администрација, складиште, логистика, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Завршено (цестовни прикључак, струја, водоводни прикључак, канализација)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-cajavec-ljubija/

< Braunfild > локација ``Томекс``
УКУПНА ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА: 15.000 м2 (могуће проширење) (ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: цца 1.250 м2)
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Метални спој који користи енергију експлозије
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Завршено (приступни пут, електрична подстаница 350 кВА, хидрантска мрежа, канализација, мини топлана на дрво - комбинација радијатора и клима уређаја, дизалица носивости 10 тона)
ОСТАЛО: Могућност оснивања различитих врста индустрија и флексибилност ентеријера у складу са потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-tomeks/

< Braunfild > локација ``Гаврановић``
УКУПНО ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА: цца 3.500 м2 (ПРОСТОР ЗА ОБЈЕКАТ: 1.950 м2)
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиштење, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Приступни пут, електрична подстаница 500 кВ, хидрантска мрежа, канализација и водовод сопствени бунар за воду, увођење система грејања, интернета и других прикључака према потребама инвеститора
ОСТАЛО: Могућност оснивања различитих врста индустрија и флексибилност ентеријера у складу са потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-gavranovic/

< Braunfild > локација ``Норбос``
УКУПНО ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА: 3.888 м2 (ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 1.284,5 м2)
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Израда металних конструкција и њихових делова
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Завршено (приступни пут, електрична подстаница 250 кВ, хидрантска мрежа, канализација и водовод сопствени бунар за воду, носивост дизалице 7,5 т са дометом 14,5 м, интернет, сопствена котларница на снагу пелета од 50 кВ )
ОСТАЛО: Могућност оснивања различитих врста индустрија и флексибилност ентеријера у складу са потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-norbos/

< Braunfild > локација ``Бетон Гал``
УКУПНА ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА: 6.659 м2 (ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: цца 1.155 м2)
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња бетонске галантерије и оклоп-бетонских гаража, продаја, консалтинг, уградња
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Завршено (приступни пут, електрична подстаница 250 кВ, хидрантска мрежа, канализација и водовод сопствени бунар за воду, носивост дизалице 20 т)
ОСТАЛО: Могућност оснивања различитих врста индустрија и флексибилност ентеријера у складу са потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/brownfield-location-beton-gal/

< Braunfild > локација ХОТЕЛ ``Монумент`` - Национални парк ``Козара`` Приједор
УКУПНА ПОВРШИНА (земљиште и објекат): цца 5.275 м2, укључујући 10.000 м2 припадајућег земљишта у власништву хотела
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Туризам и хотелијерство
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Завршено (асфалтни пут до хотела, сопствени асфалтни паркинг, електрана, хидрантска мрежа, канализација и водовод, бежични интернет)
ОСТАЛО: Погодно за компаније из области туризма и хотелијерства, нужно додатно реновирање и унутрашње уређење хотела, уз могуц?е убацивање нових садржаја (затворени и / или отворени базен) или проширење и модернизацију постојећих садржаја
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/hotel-monument-national-park-kozara-prijedor/

Индустријска зона < ,,Lasta Company" >
ПОВРШИНА: 8.000 м2
ВРСТА ЗОНЕ: < Brownfield >
СВРХА: Производња, прерада, складиште, транспорт, трговина и услуге
ВЛАСНИШТВО: Приватно власништво
ИНФРАСТРУКТУРА: Извршена (унутрашња асфалтирана цеста, индустријска жељезничка пруга, трансформатор с 2 x 630 кВА, дио водоводне мреже, канализација)
ОСТАЛО: Могућност успостављања различитих типова индустрије и флексибилност интеријера у складу с потребама инвеститора
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛИНКУ: http://www.investinprijedor.com/portfolio/industrial-area-lasta-company/