Привредни инкубатор BIC

БИЗНИС ИНКУБАЦИОНИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР


www.prijedorhub.com

Бизнис инкубациони центар је инструмент подршке предузетништву који утиче на унапређење пословног амбијента кроз оснивање нових пословних субјеката и повећање конкурентности постојећих, развој нових дјелатности, побољшање ланаца вриједности, привлачење директних домаћих и страних инвестиција, развој и примјену иновација и нових технологија.

Програм инкубације намјењен је субјектима који имају за циљ:

- Развој постојећег или новог производа заснованог на иновацијама и знању,
- Запошљавање нових радника,
- Развој услуга које доприносе реализацији стратешких циљева Града Приједора

КОРИСНИЦИ:

Кроз рад БИЦ-а, приоритетно ће бити подржани субјекти из области креативне индустрије тј. они субјекти чије пословање се односи на: израду софтвера, програмирање, оглашавање, архитектуру, занате, дизајн, графички дизајн, филм, видео, дигиталне медије, те пројектовање као и други субјекти који доприносе реализацији стратешких циљева Града Приједора.

Програм инкубације намјењен је субјектима који имају за циљ:

- Развој постојећег или новог производа заснованог на иновацијама и знању,
- Запошљавање нових радника,
- Развој услуга које доприносе реализацији стратешких циљева Града Приједора.

ПРОСТОР И УСЛУГЕ:

У оквиру БИЦ-а, корисницима су на располагању:

- канцеларијски простор који је опремљен неопходном са основном техничком инфраструктуром (електричне инсталације, телекомуникациони прикључци) и намјештајем,
- сала за састанке, коју ће користити корисници простора у сврху умрежавања и размјене идеја,
- сала за едукације,
- простор за копирање,
- кафетерија,
- санитарни чвор

Основна услуга Бизнис инкубационог центра је изнајмљивање основно опремљеног канцеларијског простора, уз могућности кориштења:
- заједничких просторија (сала за састанке, сала за едукације, простор за копирање, кафетерија и санитарни чвор),
- расположиве опреме,
- савјетодавне и техничке подршке Агенције „ПРЕДА-ПД“.
Додатно, Бизнис инкубациони центар ће пружати и услугу регистрације пословног субјекта на адреси Бизнис инкубационог центра уз ограничену употребу заједничких просторија.

ЦИЈЕНА ЗАКУПА ПРОСТОРА:

Цијене закупа су исказане у КМ. У цијену закупа, урачунати су сви режијски трошкови (струја, вода, интернет).

Категорија 1 - Привредна друштва или физичка лица чија је дјелатност у оснивању а који ће пословати у сектору креативне индустрије
Категорија 2 - Привредна друштва или физичка лица која већ послују у сектору креативне индустрије
Категорија 3 - Остали субјекти, неформалне групе или појединци, ангажовани на пројектима или активностима од интереса за развој града Приједора
ЦЈЕНОВНИК
КатегоријаВеличина простораI годинаII година III годинаIV годинаV година
Категорија 118,2349,2257,4265,6273,8382,03
Категорија 218,2365,62882,03598,442114,849131,256
Категорија 11330,45635,53240,60845,68450,76
Категорија 21340,60850,7660,91271,06481,216
Категорија 318,23164,07
Категорија 311,28101,52