BFC повољно окружење

< BFC > повољно окружење


< BFC > – Печат квалитета за повољно пословно окружење


Шта цертификат значи?

Цертификација градова / општина значи испуњење одређених стандарда, тј. одређену гаранцију да ће постојећи привредници, као и потенцијални инвеститори, добити услуге и информације на начин који олакшава послове који спадају у надлежност локалних управа. Цертификат значи да је локална управа документовала да су процеси и услуге које спроводи у свом раду у складу са Критеријумима. Додатно, то значи да привредници могу очекивати и одређену помоћ и партнерски однос града, када су у питању и послови и процедуре које спадају у надлежности институција које делују на републичком нивоу.

< BFC > стандард

Дефинисао је 12 критеријума за период у којем је Град рецертификован и потврђен путем надзора, као повољно пословно окружење са процентом испуњења од 91,05 %.

Оцјена је да је Град напредовао од периода за који је рецертификован < BFC > стандардом, и то са врло значајним повећањима процената испуњења.

Данас можемо рећи да смо на путу даљег развоја административних процеса, унапређења рада са инвеститорима и да уводимо критерије као алате за рад у администрацији.

Поред тога, ово је и потврда да наш рад има континуитет развоја и сталних унапређења, односно отклањања препознатих недостатака тако да резултат рада подразумјева одлучност свих у процесу да грађанима буду у потпуности сервис какав заслужују, а са друге стране да инвеститорима пружимо повољно пословно окружење, уз већ постојеће капацитете процедура и процеса Града.

Вјерујемо да само конкретни показатељи и конкретне оцјене јасно говоре о раду наше управе, као и о томе колико напора улажемо да као развојно орјентисан град постижемо резултате који нас чине конкурентним у односу на градове у Региону. < BFC > је признање мреже Југоисточне европе и тиме довољно говоримо када кажемо да смо у процесима даље рецертификације једини на овим просторима.

Град је у процесу < BFC-a > од 2013. године и у процес рецертификације < BFC-a > улази већ други пут што је врло специфично за градове / општине са простора Републике Српске, односно Босне и Херцеговине.

< BFC > ће од априла мјесеца бити актуелан у смислу рецертификације и измјењених критеријума, који су поставњени тако да јачају капацитете за рад са инвеститорима и за развој администрацијских методологија како бисмо били препознатљиви као < BFC > град, који је већ корисник одређених бенефита по основу овог стандарда.

Више информација на: http://bfc-see.org/