Удружења грађана

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА (НВО)


Невладине организације имају велики значај за развој цивилног друштва, владавину права и развој демократије, како у локалној заједници тако и у друштву у цјелини. Пракса је да се невладине организације укључују у рјешавање скоро свих проблема у друштву који се тичу њиховог поља дјеловања. Развијају се партнерства са властима и реализују њихови заједнички пројекти и програми. Оснивање, регистрација, унутрашња организација и престанак рада удружења грађана у Републици Српској регулисано је Законом о удружењима и фондацијама РС („Службени гласник РС“ број: 52/01 и 42/05).

Између Града Приједора и НВО сектора постоји успјешна и коректна сарадња дуги низ година. Досадашњи ангажман наше локалне заједнице на дефинисању, подршци и унапређењу партнерског односа са невладиним сектором вишеструко је потврђен у пракси. Потписан је Споразум о међусобној сарадњи и партнерству, између Града Приједора, Скупштине Града и НВО-а на основу којег је генерисан заједнички приступ рјешавању приоритетних проблема локалне заједнице и, као крајње настојање, подизање квалитета услуга грађанима. Градска управа сваке године расписује Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање најповољнијих пројеката невладиних организација, на основу Одлуке о приоритетним областима. Конкурс се расписује у складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама („Службени гласник града Приједора“, број: 5/18) за најповољнији пројекат у областима: запошљавања, пољопривреде, привреде, туризма, здравства, образовања, екологије, културе, социјалне заштите, људских права, јачања демократског друштва и развоја спорта. Издвајање средстава из Буџета за финансирање и суфинансирање невладиног сектора сваке године се повећава и омогућује њихов бољи и квалитетнији опстанак и рад. Исти се кроз транспарентан процес расподјељује свим удружењима која су понудили квалитетне пројекте, што је протеклих година знатно ојачало институционалне механизме расподјеле оваквих средстава. Градска управа у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности води евиденцију удружења грађана који имају сједиште и дјелују на подручју Града Приједора.

У Буџету Града постоје ставке за директно финансирање социјално-хуманитарних савеза / удружења и финансирање удружења националних мањина. С обзиром да је број удружења у нашој локалној заједници веома велики, социјално хуманитарна удружења која су званично регистрована и дјелују на подручју Града Приједора, дају значајан допринос социјално-хуманитарном раду у Граду Приједор. Њихова дјелатност у току протеклих година је од посебног значаја, јер активно доприносе социјално хуманитарном збрињавању чланова ових удружења. Цијенећи досадашње активности и планиране активности у 2023. години Град Приједор путем расподјеле средстава из Буџета издваја 120.000 КМ за финансирање програма рада шестнаест социјално-хуманитарних удружења и 30.000 КМ за пет удружења националних мањина, за текућу годину, и то:

- Удружење родитеља дјеце са посебним потребама „Невен“ Приједор
- Удружење жена "Нада"
- Удружење "Коло српских сестара"
- Удружењу параплегичара обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида
- Градском савезу инвалида рада Приједор
- Међуопштинској организацији савеза слијепих и слабовидих лица Приједор
- МДД Мерхамет
- Регионално удружење дистрофичара
- Удружењу дијабетичара Приједор
- Хуманитарном удружењу самохраних родитеља "Осмјех анђела" Приједор
- Удружење грађана "ДОН" Приједор
- Удружењу грађана за помоћ обољелим од астме и копб "Анемона" Приједор
- Међуопштинском удружењу глувих и наглувих Приједор
- Удружењу грађана "Алтруист"
- Удружење грађана "Психолуминис" Приједор и
- Удружење грађана "Хуманитас".

На територији Града Приједора припадници више различитих мањинских група живе деценијама. Регистровано је 5 удружења националних мањина:

- Украјинско удружење „Козак“,
- Удружење Словенаца „Липа“,
- Удружење Чеха „Ческа бесједа“,
- Удружење Рома Приједор и
- Удружење "Боља будућност Рома" Приједор.

Средства намијењена овој групи користе се за редовну програмску активност на основу њиховог општег значаја и стимулисања националног и културног доприноса друштвеном развоју, као и за популарисање и афирмацију привредног и културно умјетничког стваралиштва и суживота у цјелини. Удружења грађана која окупљају ове популације становника Приједора својим дјеловањем и радом покушавају очувати културну баштину, традицију и обичаје.
Разноврсност нација и националних мањина и мултиетничност града је предност коју Приједор има и коју жели подржати у њиховој промоцији. Такође постоји потреба за унапређењем механизама и алата којима се култура и традиција националних мањина одржава али и развија.
Град Приједор је носилац неколико признања и повеља:

- захвалница за допринос Града у раду удружења националних мањина од Савеза националих мањина Републике Српске,
- признање Европске Комисије за Приједор као проевропски град,
- цертификат < OEBS > мисије у БиХ за добро управљање људским ресурсима,
- повеља Савјета Европе у Стразбуру за добар однос са националним мањинама,
- цертификат < ISO 9001 >:2008 од цертификацијске куће < Tiv Cert >,
- признање Мреже Споразум Плус „Споразум о сарадњи локалних органа власти и организација цивилног друштва“ и
- Златна плакета градоначелнику „Лидер локалне заједнице деценије за постигнуте резултате у раду и развоју локалне самоуправе у складу са Европском повељом о локалној самоуправи“ < Business Friendly Certificate (BFC) > од Националне алијансе за локално-економски развој Југо-источне Европе.

2004. године Град Приједор, тада Општина Приједор, је била прва локална управа у БиХ која је у свом буџету издвојила намјенску буџетску ставку за финансијску подршку удружења националних мањина.

Документи