Млади

Градска управа, када су у питању млади и омладински сектор града Приједор, константно ради на идентификацији и рјешавању проблема и потреба младих кроз непрекидну комуникацију и дистрибуцију потребних информација између младих и Градске управе, као и путем сталне административне, финансијске, техничке и савјетодавне подршке.
Унапређивање положаја омладине кроз изградњу младих људи као одговорних и компетентних учесника у друштвеном животу, чији глас партиципира у свим друштвеним процесма, један је од приоритета Градске управе. Млади су редовно и благовремено информисани о могућностима, правима и обавезама младих, а Градска управа отворена је према свим категоријама младих: ученицима, студентима, омладинским организацијама, неформалним групама младих, умјетницима, спортистима, иноваторима, креативцима, омладинским активистима и волонтерима.

Омладински савјет Приједор, као кровна омладинска организација и стална чланица Омладинског савјета Републике Српске, окупља 12 активних омладинских организација које дјелују на територији града и које су стекле статус чланства у скупштини Омладинског савјета Приједор. Поред наведених организација у Приједору гравитира укупно 20 омладинских организација, а тај број је промјењив зависно од оснивања, односно из неког разлога, престанка рада одређених организација.

Град Приједор има усвојену "Омладинску политику Града Приједор за период од 2018 - 2022. године", "Акциони план Омладинске политике Града Приједор за период 2021 - 2022. године", као и Интегрисану стратегију развоја, чији саставни дио је и Омладинска политика.

Представници младих у Комисији за младе при Скупштини Града Приједор, делегирани су од стране Омладинског савјета Приједор и чине 1 / 3 од укупног чланства ове Комисије. У оквиру Градске управе запослен је и самостални стручни сарадник за омладину и породицу, који координише радом омладинских организација и који је на располагању омладини за све потребне информације из своје надлежности.

Градска управа сваке године расписује Јавни конкурс за избор најповољнијег пројекта у области побољшања положаја младих, путем којег обезбјеђује финансијску подршку омладинским организацијама и неформалним групама младих. Креативне и иновативне идеје младих подржане су и поред Јавног конкурса, путем буџетских ставки програма омладине и питања младих, подршке изврсности младих талената, као и средствима за финансирање Омладинске политике, Омладинске банке, физичке културе и бројних манифестација.

Простор намијењен за активности и потребе младих односи се на просторије:
- Омладинског савјета Приједор,
- Омладинског клуба Прони,
- Омладинског центра Љубија,
- Конференцијске просторије и простор за одржавање састанака у склопу Градске управе.

Документи